Top 10 fouten bij het nemen van beslissingen

Beslissingen nemen

Beslissingen nemen

10) Wishful Thinking. Als mensen te optimistisch zijn hebben ze de neiging om nieuwe informatie positiever op te vatten dan dat gerechtvaardigd is. Zeker als mensen de verkeerde vorm van NLP gebruiken, is dit een groot gevaar omdat NLP dan wordt gezien als positief denken. De werkelijkheid is anders. Bij goede, moderne NLP zoals op Zakelijk NLP, gaat het allerminst om positief te denken, maar om kalm, rustig en ontspannen te blijven qua gevoel in negatieve omstandigheden. Bij de juiste soort NLP leer je juist beter omgaan met negativiteit in plaats van te doen alsof alles positief is of alleen maar naar positiviteit op zoek te gaan.

9) Reeds opgelopen verliezen meerekenen. Als mensen nadenken over de rechtvaardiging van projecten en investeringen dan hebben ze de neiging om reeds opgelopen verliezen mee te rekenen in hun kosten/baten analyse, terwijl het enige wat meetelt de nog te verwachten verliezen zijn. Hierdoor worden verliesgevende projecten en investeringen veel langer voortgezet doordat al het geld dat reeds verloren is gegaan nog wordt meegeteld en men die hoge kosten en investering als rechtvaardiging gebruikt om nog meer goed geld achter slecht geld aan te gooien. Met goede, moderne NLP leer je niet alleen slimmere strategieën om te bepalen wat een goede beslissing is zoals bijvoorbeeld met backcasting, maar blijf je ook rationeler nadenken over verliezen omdat er veel minder emotionele ruis is.

8) Bevooroordeeld door herhaling. Het blijkt verdacht moeilijk voor mensen om tegen de massa in te gaan. Als iedereen iets zegt en maar blijft herhalen dan zal het wel zo zijn. Alleen met de juiste NLP training word je een attitude aangeleerd die wars is van meelopen en met de massa meegaan. In plaats daarvan leer je juist hoe belangrijk het is om een tegengeluid te ontwikkelen. Geeneens om altijd ergens tegen in te gaan, maar om te voorkomen dat er tunnelvisie ontstaat en om ervoor te zorgen dat zaken van alle kanten worden bekeken.

7) Prospect theorie. Mensen blijken verschillend om te gaan met hoe zij hun toekomstverwachting waarderen. Verliezen zijn veel pijnlijker dan dat winsten plezier opleveren. Om die reden nemen mensen veel grotere risico’s om verliezen te vermijden of om te zetten in winst, dan wanneer men op een eenvoudige manier vrijwel zeker winst kan behalen. Door het nemen van grotere en vaak onnodige risico’s om verliezen te vermijden of weg te werken, worden verliezen juist vergroot en versterkt in plaats van dat mensen op veilige winsten inzetten. Opnieuw geldt dat NLP hier de uitkomst biedt: met de emotionele beheersing die je met NLP leert, voorkom je dat verliezen zoveel pijn doen dat je er domme dingen van gaat doen.

6) Groepsdenken. Mensen hebben sterk de neiging om meningen die in een groep dominant zijn over te nemen. Zelfs als voor hen volkomen duidelijk is dat de mening verkeerd is. In een bekend experiment laat men een plank meten door diverse deelnemers. De plank is overduidelijk één meter lang, maar ingehuurde acteurs die doen alsof ze bona fide deelnemers zijn zeggen als eerst dat volgens hen de plank ergens tussen de 50 en 60 centimeter is. De meeste mensen passen, ondanks hun meting dat de plank 100 cm is, hun mening aan en geven een beduidend kortere lengte op dan dat zij in eerste instantie hebben gemeten. Opnieuw geldt dat NLP attitude-ontwikkeling hierop het antwoord is. Met NLP krijg je genoeg zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen zodat je bij je eigen standpunt blijft.

5) Incrementele beslissingen en oplopend commitment. De meeste organisaties nemen beslissingen door telkens kleine stapjes te zetten in plaats van in één keer een grote beslissing te nemen. Het blijkt dat bij elke volgende beslissing het steeds moeilijker wordt te besluiten van het ingeslagen pad af te wijken. Bij elke beslissing groeit het commitment om de gekozen oplossing te blijven volgen. Zelfs als op een gegeven moment blijkt dat het volkomen fout gaat, blijven mensen in hun verkeerde keuze volharden. NLP heeft hier een goede oplossing voor door door middel van backcasting grote beslissingen te nemen voor de komende vijf, tien of zelfs dertig jaar en dan telkens te controleren op die schaal of kleinere beslissingen in dat pad passen, of als blijkt dat het ingeslagen pad niet goed was, om de koers om te gooien.

4) Cognitieve inertia. Mensen vinden het moeilijk van mening te veranderen. Hebben ze eenmaal een bepaalde mening dan maakt het weinig uit hoeveel informatie ze krijgen die duidelijk maakt dat de mening verkeerd is, men blijft in het verkeerde standpunt volharden. De reden is dat de mening in het brein is gecodeerd waardoor deze mening vast is komen te zitten. Met NLP technieken is deze verkeerde programmering snel, gemakkelijk en effectief te doorbreken zodat mensen daadwerkelijk de nieuwe informatie in het juiste licht evalueren.

3) Bevooroordeeld door gemaakte keuzes. Mensen zijn veel beter in het onthouden van de keuze die ze wel hebben gemaakt dan de opties die ze hebben afgewezen. Hun herinneringen worden gekleurd ingevuld zodat deze de gemaakte keuze verder ondersteunen, terwijl alle punten voor de opties die het uiteindelijk niet zijn geworden sneller worden vergeten. Met de slimme strategieën voor het maken van goede beslissingen die NLP hanteert, blijf je ook de opties die het niet geworden zijn in ogenschouw nemen. Om die reden blijf je alle nieuwe informatie die je afweegt ook afzetten tegen de opties waar je in eerste instantie niet voor hebt gekozen.

2) Bevooroordeeld door oorzaken. Mensen hebben de neiging om het eigen succes aan zichzelf en hun talenten toe te schrijven terwijl mislukkingen aan pech en de omstandigheden liggen. Andersom wordt succes van een ander toegeschreven aan geluk en het falen van een ander aan zijn gebrek aan kwaliteit. Met NLP en subjectieve Bayesiaanse statistiek leer je in plaats van in oorzaken en gevolgen te denken, juist patronen waar te nemen die je informatie geven over hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Dan zie je meer de factor geluk in je eigen succes en je eigen tekortkomingen in je eigen falen. Net zoals je meer oog krijgt voor de kwaliteiten van de ander en de ongelukkige omstandigheden voor zijn mislukkingen. Zonder dit ooit als oorzaken te gaan zien, maar alleen als informatie die jouw onzekerheid beïnvloedt. Een onzekerheid waar je dankzij NLP goed mee om kan gaan.

1) Bevooroordeeld door ankers. Mensen hebben vaste patronen. Wanneer een bepaalde combinatie van indrukken in het begin genoeg impact hebben gemaakt, dan stuurt dat onze volgende beslissingen. Zo helpt het om in het begin in een verkoopsituatie grote bedragen te noemen zodat de impact van die grote bedragen alle volgende bedragen een stuk kleiner doen lijken. Werken met ankers staat centraal binnen NLP. Er zijn diverse technieken om negatieve ankers op te heffen zodat je er geen last meer van hebt.

bron

Binnen de psychologie wordt er echter één belangrijke zaak over het hoofd gezien, een zaak die voor bijna alle managers van groot belang is: als je je slecht voelt, neem je slechtere beslissingen. Andersom: wanneer je je goed voelt, neem je veel betere beslissingen. Gegeven dat stress zo’n grote rol speelt in modern management is het dus van het grootste belang om eerst stress te reduceren voordat je als manager een beslissing neemt. Vandaar dat een groot gedeelte van ons werk dan ook bestaat uit stress reductie bij managers zoals uit het gratis rapport over stress reductie blijkt. In het onderstaande gratis rapport staan de drie belangrijkste technieken om stress sterk te verminderen beschreven. Als demonstratie van de waarde van onze diensten bieden we je dit rapport graag gratis aan. Wanneer je dit gratis rapport in je bezit wilt krijgen, vul dan het onderstaande formulier in om dit uitgebreide rapport gratis op te vragen: