Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Elk mens heeft zijn eigen persoonlijkheid. Organisaties die hier geen rekening mee houden, staan meteen in punten achter op de concurrentie die dat wel doet om de eenvoudige reden dat teams veel beter functioneren wanneer je goed rekening houdt met verschillen qua persoonlijkheid. Modern neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid voortkomt uit de hardware-structuur van het brein. Je kan aan de hand van een breinscan zien wat voor persoonlijkheid iemand heeft.

Uiteraard is er één meest optimale manier om persoonlijkheid in kaart te brengen. Deze methodiek is echter nog niet gevonden. Vandaar dat er binnen het bedrijfsleven tal van verschillende mogelijkheden rondzwerven. Van MBTI, Belbin, Spiral Dynamics en Management Drives tot het Enneagram. De meest wetenschappelijke aanpak is de Big Five waarbij alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht worden tot vijf kerneigenschappen. Vanwege het wetenschappelijk karakter is de Big Five echter minder geschikt voor concrete toepassing in het bedrijfsleven. De meeste goede manieren om persoonlijkheid in te schatten, zoals bijvoorbeeld MBTI, zijn wel terug te herleiden tot de Big Five.

Managementfilosoof Joost van der Leij heeft aan de hand van de Big Five het Neurogram® ontwikkeld op basis waarvan er een 1-op-1 relatie te leggen is met de Big Five. Het Neurogram® model is de beste optie om de persoonlijkheid van teamleden in kaart te brengen om de volgende drie redenen:

1) Als enige is het Neurogram® een dynamische beschrijving van de persoonlijkheid in plaats van een statische. Dit betekent dat het model duidelijk maakt hoe mensen onder invloed van stress en ontspanning respectievelijk de negatieve of de positieve kant van hun persoonlijkheid laten zien.

2) Als enige maakt het Neurogram® gebruik van subjectieve Bayesiaanse statistiek voor het bepalen van mensen hun persoonlijkheidstype. Uit protowetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 113 van de 119 deelnemers (95%) deze methode correct de persoonlijkheid vaststelt. Dit is een ongekend hoge betrouwbaarheid.

3) Als enige heeft het Neurogram® een model over hoe medewerkers in teams op elkaars persoonlijkheid reageren. Het Neurogram® laat precies zien wie goed met elkaar samenwerkt, met wie er geen klik is en tussen wie conflicten het meest voor de hand liggen. Gelukkig geeft het Neurogram® ook precies een handleiding om goed met elke medewerker om te gaan.

Om deze drie redenen is het cruciaal dat elke organisatie de Neurogramtypes van alle medewerkers vaststelt zodat zij kunnen worden getraind om beter met elkaar om te gaan. Gelukkig kan dit effectief in grote groepen worden gedaan. Met humor neemt Master Trainer Joost van der Leij hele groepen bij de hand en neemt hij ze mee door het Neurogram® model heen. Bij deze vorm van teambuilding ontdekt men niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar leert men ook de persoonlijkheden van de andere teamleden kennen. Juist doordat dit met veel humor gebeurt en omdat conflicten nooit aan personen worden gekoppeld, maar juist van hen worden losgekoppeld en verbonden worden met hoe abstracte types met elkaar omgaan, is het de meest ideale vorm van teambuilding. Het aantal conflicten wordt minder, men houdt op te denken dat de ander erop uit is om iemand bewust dwars te zitten en krijgt begrip voor het anders zijn van de andere medewerkers. Kortom, geen organisatie kan zonder het Neurogram® en wanneer je teambuilding professioneel wilt aanpakken dan is het Neurogram® de juiste weg.

De hele presentatie over Teambuilding is te zien op de volgende DVD:

Teambuilding: NLP en het Enneagram in een zakelijke omgeving
€14.99

Hier volgt de beschrijving van de Teambuilding DVD:

Voor het goed functioneren van een onderneming of organisatie is het van cruciaal belang dat mensen goed samenwerken. Er zijn nogal wat oorzaken die deze samenwerking kunnen belemmeren. De meest voorkomende oorzaak hiervan is wederzijds onbegrip. De meeste mensen veronderstellen dat andere mensen niet alleen lichamelijk ongeveer hetzelfde in elkaar steken als zij zelf, maar ook qua innerlijke belevingswereld. Terwijl dit geenszins het geval is. De meeste andere mensen zijn echt anders. Door deze verkeerde inschatting ontstaat er veel onbegrip voor het gedrag dat afwijkt van de eigen standaard. Tot overmaat van ramp wordt dit “vreemde” gedrag vaak ook nog eens uitgelegd als “gericht tegen mij” met alle gevolgen van dien.

De oplossing is gelukkig eenvoudig. Wanneer mensen inzicht krijgen in de andere persoonlijkheden op de werkvloer vallen de puzzelstukjes in elkaar en ontstaat er begrip voor elkaar. Door op humoristische wijze elkaars typische eigenaardigheden te leren kennen, wordt de soms gespannen situatie ontwapend en kan men om elkaar en zichzelf lachen. Zodra men erachter komt dat het “vreemde” gedrag van de ander juist heel begrijpelijk is vanuit een ander perspectief bezien, leren de medewerkers dat dit gedrag op generlei wijze tegen hen gericht was, maar dat het eenvoudigweg is hoe iemand in elkaar steekt.

Dit inzicht in de persoonlijkheid van de ander kan je het beste bereiken met het Enneagram, een leer over persoonlijkheid die door Joost van der Leij verbonden is met het psychologisch bewezen systeem van de Big Five. Het is de ideale methodiek voor Teambuilding. Op deze DVD laat Joost van der Leij zien hoe je met humor je eigen Enneagramtype kan ontdekken en hoe je het beste met de zes “lastposten” van het Enneagram binnen je organisatie om kan gaan. Als bonus laat Michel La Poutre zien hoe je met NLP en tijdslijnen ervoor kan zorgen dat de neuzen binnen een team een en dezelfde kant op staan. Deze DVD is een live weergave van de “NLP en het Enneagram binnen een zakelijke omgeving” lezingen.