Subjectief Bayesiaanse statistiek

Subjectieve Bayesiaanse statistiek

Subjectieve Bayesiaanse statistiek

Statistiek is cruciaal voor elk bedrijf of organisatie. Zonder statistiek heeft de organisatie geen idee waar ze mee bezig is of hoe goed danwel slecht het gaat. Toch is er een groot probleem rond statistiek. Want de verkeerde soort statistiek is zo dominant geworden dat mensen geeneens meer doorhebben dat ze een bepaalde vorm van statistiek doen in plaats van statistiek in het algemeen.

De verkeerde vorm van statistiek heet frequentisme. De naam komt voort uit het feit dat zij ten onrechte denkt dat de kans de frequentie van een voorval is. Dit is om tal van redenen verkeerd. Onder andere omdat het een cirkelredenering is omdat “voorvallen” gedefinieerd zijn als voorvallen met een gelijke kans. En omdat de kans alleen maar de frequentie is indien een oneindig aantal voorvallen wordt gemeten wat niet alleen onmogelijk is, maar ook oneindigheidsparaxoden in het leven roept. En tenslotte houdt de frequentie geen rekening met het kalkoenenprobleem: de frequentie van mooie dagen neemt voor de kalkoen alleen maar toe totdat rond kerstmis de kalkoen een vervelende verrassing staat te wachten. Vele organisaties zijn dankzij het verkeerde gebruik van statistiek de kalkoen.

Gelukkig kan het ook anders. Met subjectieve Bayesiaanse statistiek worden al deze problemen vermeden doordat kansen geen onderdeel uitmaken van de werkelijkheid, maar alleen maar de subjectieve mate van onzekerheid van een specifiek individu weergeven. Alle gegevens die men voorheen met frequentisme interpreteerde worden bij subjectieve Bayesiaanse statistiek ook meegewogen. Wat dat betreft verandert er niets. Het grote verschil is echter dat naast de standaarddata elk individu ook vrij is om andere data mee te nemen, hoe subjectief dat ook mag zijn. Dus de subjectief Bayesiaanse kalkoen staart zich allerminst blind op het lekkere eten dat zij elke dag krijgt, maar gaat zich afvragen wat de achterliggende redenen zijn dat de mensen zo gul zijn voor de kalkoenen en waarom er zo weinig opa en oma kalkoenen rondhangen.

Om die reden gebruiken wij bij alles wat we doen subjectieve Bayesiaanse statistiek. Op het gebied van persoonlijkheidstypering heeft onze methodiek bij 113 van de 119 proefpersonen tot succes geleid. Een ongekende hoge score. Bij onze stressreductie hebben 48 van de 60 proefpersonen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 dagen stress hebben gehad hun stress met NLP verlicht. In al onze trainingen wordt de voortgang van alle deelnemers statistisch onderbouwd en gecontroleerd. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit en de resultaten van de trainingen ver boven het gemiddelde uitstijgen.

De Logica van Onzekerheid: de subjectieve Bayesiaanse filosofie van Bruno de Finetii
€15.00