NLP Business Masterclass II

Nu u als executive heeft gezien wat de NLP Business Masterclass deel 1 omvat is het interessant om te kijken naar deel 2. Uitgangspunt voor deel 2 is dat er in ieder geval alles in zit zodat deel 1 en deel 2 tezamen recht geven op het NLP Business Practitioner certificaat van The Society of NLP uit de VS, wereldwijd het meest geaccepteerde NLP certificaat. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om dit steeds te doen binnen het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem zoals we dat in deel 1 hebben geïntroduceerd. Ondertussen heeft u zelf ervaren dat de NLP Business Masterclass niet alleen gegeven wordt door twee inspirerende trainers die daadwerkelijk iets nieuws dat ook terdege is onderbouwd brengen, maar dat het minstens zo belangrijk is dat de medecursisten van uw niveau zijn. Echte peers om mee te sparren en te ontdekken hoe zij het doen in hun organisatie.Opnieuw omvat de training in deel 2 van de NLP Business Masterclass onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass deel 2 ook weer op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd. De NLP Business Masterclass deel 2 staat alleen open voor deelnemers die reeds de NLP Business Masterclass deel 1 hebben gedaan.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.

Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. In deel 2 van de NLP Business Masterclass gaan we verder waar we in deel 1 zijn gebleven. Waar in deel 1 de nadruk ligt op het direct aanpakken van de emotie, zal de kern van dit onderdeel van deel 2 zijn hoe nare gebeurtenissen die negatieve referentiepunten worden kunnen worden geneutraliseerd en hoe zorgen over de toekomst omgebogen worden naar toekomstscenario’s waar rust en zekerheid uitstraalt. Bij executives is de meest voorkomende klacht dat zij veel te veel stressen over mogelijke problemen in de toekomst. Met Business NLP is het eenvoudige zaak om deze ingebeelde rampscenario´s te stoppen en te vervangen door, nog steeds worse case scenario’s, maar dan wel zodanig dat er kracht, vertrouwen en ontspanning uit voortkomt.
  Thema 2 – JIJ
Waar in deel 1 de nadruk ligt op goed leren luisteren en goed leren communiceren zodat steeds helderder wordt wat er precies wordt bedoeld, ligt de nadruk in deel 2 van de NLP Business Masterclass vooral op het beïnvloeden van de ander. Beïnvloeding wordt niet altijd als positief gezien en dat is de reden dat wij als een van de weinige beinvloeding met NLP trainen. Zeker in een zakelijke omgeving is lang niet alle beïnvloeding meteen goed voor iedereen. Uiteraard stellen wij het belang van de organisatie voorop. Tegelijkertijd blijft het zo dat een leider zo nu en dan harde maatregelen dient te nemen. En wanneer dat het geval is, dan is het van groot belang dat de boodschap nooit in een vorm wordt gegoten die goed is bedoeld, maar slecht is geformuleerd zoals helaas te vaak het geval is bij grote organisaties.
     
Thema 3 – WIJ
In deel 1 zijn we in het kader van het thema “WIJ” aan de slag gegaan met NLP technieken waarbij je in de tijd kan zien welke kant de organisatie opgaat. Deze beelden spreken vooral uit wat de organisatie zich voorstelt dat zij kan verwezenlijken. Net zo belangrijk is echter hoe de organisatie zichzelf ziet. Niet op het niveau van capaciteiten, maar op het niveau van identiteit. Waar staat de organisatie voor en wat voor soort organisatie is het. Nadat de leiders van een organisatie dat hebben bepaald, blijkt vaak het probleem hoe je de medewerkers zodanig van deze nieuwe visie op de identiteit van de organisatie overtuigd dat zij deze nieuwe identiteit zich ook helemaal eigen maken.
  Thema 4 – ZIJ
In deel 1 ligt de nadruk op de beste NLP strategieën op het vlak van personal branding en informatie-marketing. In deel 2 verleggen we de focus richting het goed omgaan met de klant. Klantgericht denken door je te verplaatsen in de klant. Rapport opbouwtechnieken waardoor het contact met de klant veel soepeler loopt. Het gebruik van ankers om de high-lights in de relatie met de klant zodanig vast te leggen dat je de klant er op een onbewuste manier aan kan helpen herinneren hoe goed het is gegaan op momenten dat het een keer wat minder loopt. Door het contact met de klant te optimaliseren, doet u op een goede manier wat vandaag de dag in deze markt het grootste belang heeft: relatie-management.

Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.

Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 15 mei 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Zondag 18 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.

NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed te leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.