Hypnotische teksten

Verbazingwekkend genoeg zijn er nog steeds talloze reclame-uitingen die geen gebruik maken van hypnotische teksten of zelfs zo slecht geformuleerd zijn dat ze een averechts effect veroorzaken. Dat betekent niet dat reclame niet werkt. Het betekent alleen dat de reclamecampagne significant beter had kunnen presteren indien men beter rekening had gehouden met hypnotische teksten.

Bij ongeveer 33% van de reclame zie je dat de er bewust over een hypnotische tekst is nagedacht. Bij 33% zie je dat ze geen weet hebben van hypnotische teksten, maar dankzij een beetje geluk zich nergens in de voet schieten ook al had het beter gekund. En bij 33% zie je dat men totaal geen idee heeft wat de gevolgen zijn van de altijd goedbedoelde, maar verkeerd geformuleerde reclameteksten.

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Er wordt een vermogen geinvesteerd in reclamecampagnes en het is dan ook slim om nadat de creatives en de tekstschrijvers en alle andere betrokkenen klaar zijn de tekst vervolgens voor te leggen aan een expert op het gebied van hypnotische teksten. Zo’n expert is NLP Master Trainer en auteur op het gebied van hypnotische teksten Joost van der Leij. In vergelijking met het budget dat is besteed aan de reclamecampagne in zijn geheel is het een kleine investering om de banner, de commercial, de folder of de whitepaper na te laten kijken op een verkeerd gebruik van hypnotische taal. Je ontvangt dan een uitgebreid commentaar met optionele verbeteringen en een grondige uitleg waarom de suggesties van Joost van der Leij beter zijn dan de oorspronkelijke tekst. Uiteraard ben je vervolgens geheel vrij om de suggesties op te volgen of niet, maar dan ben je je op zijn minst bewust van wat alle mogelijke interpretaties van een reclame-uiting zijn met betrekking tot het hypnotische karakter ervan.