Categorie archief: Training

Zakelijk NLP training

NLP Business Masterclass II

Nu u als executive heeft gezien wat de NLP Business Masterclass deel 1 omvat is het interessant om te kijken naar deel 2. Uitgangspunt voor deel 2 is dat er in ieder geval alles in zit zodat deel 1 en deel 2 tezamen recht geven op het NLP Business Practitioner certificaat van The Society of NLP uit de VS, wereldwijd het meest geaccepteerde NLP certificaat. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om dit steeds te doen binnen het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem zoals we dat in deel 1 hebben geïntroduceerd. Ondertussen heeft u zelf ervaren dat de NLP Business Masterclass niet alleen gegeven wordt door twee inspirerende trainers die daadwerkelijk iets nieuws dat ook terdege is onderbouwd brengen, maar dat het minstens zo belangrijk is dat de medecursisten van uw niveau zijn. Echte peers om mee te sparren en te ontdekken hoe zij het doen in hun organisatie.Opnieuw omvat de training in deel 2 van de NLP Business Masterclass onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass deel 2 ook weer op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd. De NLP Business Masterclass deel 2 staat alleen open voor deelnemers die reeds de NLP Business Masterclass deel 1 hebben gedaan.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.

Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. In deel 2 van de NLP Business Masterclass gaan we verder waar we in deel 1 zijn gebleven. Waar in deel 1 de nadruk ligt op het direct aanpakken van de emotie, zal de kern van dit onderdeel van deel 2 zijn hoe nare gebeurtenissen die negatieve referentiepunten worden kunnen worden geneutraliseerd en hoe zorgen over de toekomst omgebogen worden naar toekomstscenario’s waar rust en zekerheid uitstraalt. Bij executives is de meest voorkomende klacht dat zij veel te veel stressen over mogelijke problemen in de toekomst. Met Business NLP is het eenvoudige zaak om deze ingebeelde rampscenario´s te stoppen en te vervangen door, nog steeds worse case scenario’s, maar dan wel zodanig dat er kracht, vertrouwen en ontspanning uit voortkomt.
  Thema 2 – JIJ
Waar in deel 1 de nadruk ligt op goed leren luisteren en goed leren communiceren zodat steeds helderder wordt wat er precies wordt bedoeld, ligt de nadruk in deel 2 van de NLP Business Masterclass vooral op het beïnvloeden van de ander. Beïnvloeding wordt niet altijd als positief gezien en dat is de reden dat wij als een van de weinige beinvloeding met NLP trainen. Zeker in een zakelijke omgeving is lang niet alle beïnvloeding meteen goed voor iedereen. Uiteraard stellen wij het belang van de organisatie voorop. Tegelijkertijd blijft het zo dat een leider zo nu en dan harde maatregelen dient te nemen. En wanneer dat het geval is, dan is het van groot belang dat de boodschap nooit in een vorm wordt gegoten die goed is bedoeld, maar slecht is geformuleerd zoals helaas te vaak het geval is bij grote organisaties.
     
Thema 3 – WIJ
In deel 1 zijn we in het kader van het thema “WIJ” aan de slag gegaan met NLP technieken waarbij je in de tijd kan zien welke kant de organisatie opgaat. Deze beelden spreken vooral uit wat de organisatie zich voorstelt dat zij kan verwezenlijken. Net zo belangrijk is echter hoe de organisatie zichzelf ziet. Niet op het niveau van capaciteiten, maar op het niveau van identiteit. Waar staat de organisatie voor en wat voor soort organisatie is het. Nadat de leiders van een organisatie dat hebben bepaald, blijkt vaak het probleem hoe je de medewerkers zodanig van deze nieuwe visie op de identiteit van de organisatie overtuigd dat zij deze nieuwe identiteit zich ook helemaal eigen maken.
  Thema 4 – ZIJ
In deel 1 ligt de nadruk op de beste NLP strategieën op het vlak van personal branding en informatie-marketing. In deel 2 verleggen we de focus richting het goed omgaan met de klant. Klantgericht denken door je te verplaatsen in de klant. Rapport opbouwtechnieken waardoor het contact met de klant veel soepeler loopt. Het gebruik van ankers om de high-lights in de relatie met de klant zodanig vast te leggen dat je de klant er op een onbewuste manier aan kan helpen herinneren hoe goed het is gegaan op momenten dat het een keer wat minder loopt. Door het contact met de klant te optimaliseren, doet u op een goede manier wat vandaag de dag in deze markt het grootste belang heeft: relatie-management.

Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.

Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 15 mei 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Zondag 18 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.

NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed te leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.

NLP Business Masterclass I

Als executive heeft u het allemaal al eens gezien. Anders was u niet gekomen waar u nu bent beland. Natuurlijk heeft u niet echt alles gezien, maar u hoort vaak genoeg hetzelfde verhaal voorbij komen. Veilige plannen met te weinig innovatie of out of the box voorstellen met te weinig realisme, u heeft ze allemaal voorbij zien komen. Toch wilt u nog meer leren. De vraag is dan: waar haalt u inspiratie en wijsheid vandaan waar u nog verder mee komt? Het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem is het antwoord. Het besteantwoord is eenvoudig: uw peers. Andere executives die weliswaar binnen een andere organisatie functioneren of zelfs binnen een ander ecosysteem, maar die, net als u, ook veel bereikt hebben en ook “alles” hebben gezien. Zij zijn unieke sparringspartners met wiens interactie u beide verder komt.Het een na beste antwoord ligt gevoeliger: training in onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Deze training wordt nu voor de vierde keer georganiseerd en elke keer met deelname van leiders, topmanagers en executives van het hoogste niveau. Uit de industrie, telecom en overheid. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.
Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. Aan de hand van de Big Five Persoonlijkheidsleer gaat u ontdekken wat voor soort brein u heeft. Het gevolg is dat u precies weet hoe u uzelf in voor het moment precies de goede state kan brengen. Bijkomend voordeel is dat u beter kan omgaan met stress, beter communiceert en betere beslissingen kan nemen wanneer u goed omgaat met uw eigen gevoel.
  Thema 2 – JIJ
Vaak wordt gedacht dat woorden relatief weinig effect hebben, maar dat is slechts het gevolg van het feit dat de meeste mensen ineffectieve taalpatronen gebruiken. Binnen The Executive Program wordt u getraind om veel effectievere hypnotische taalpatronen te gebruiken. Uw persoonlijke effectiviteit binnen één op één gesprekken, in groepen of bij een kleine en grote presentatie wordt hierdoor sterk vergroot. Minstens zo belangrijk is dat uw onbewustzijn getraind wordt om negatieve suggesties van andere naast zich neer te leggen en u te alerteren indien er gepoogd wordt u onheus te beïnvloeden. Omdat communiceren grotendeels onbewust gaat, is het van groot belang dat u niet alleen bewust leert hoe deze taalpatronen functioneren, maar ook dat uw onbewustzijn wordt getraind om ze automatisch goed te gebruiken en te detecteren.
     
Thema 3 – WIJ
Tijd is een van de belangrijkste concepten waar wij mensen mee leven. Met The Executive Program leert u hoe u de manier waarop mensen met tijd omgaan kan gebruiken om slechte strategieën op te sporen, binnen een team bewust te maken en te verbeteren. Andersom leert u ook excellente strategieën van het ene team op te sporen, inzichtelijk te maken en over te zetten naar een ander team. U leert hoe u aan de hand van het vertellen van metaforische verhalen u deze strategische verbeteringen in het onbewustzijn van uw team kan installerenVoor de organisatie is het van belang dat de neuzen een en dezelfde kant op blijven staan en de zich steeds aanpast aan de eisen van de werkomgeving. Daarvoor zijn drie zaken nodig. Naast het vermogen om mensen te kunnen leiden dagelijks en bij een verandering, heeft U zowel visie nodig als een kernemotie en kernwaarden waar de organisatie voor staat. Bij The Executive Program leert u hoe de manier waarop ons brein omgaat met tijd kan gebruiken voor het ontwikkelen van een lange termijn visie en de daarvan afgeleide kortere termijn doelen en plannen. Belangrijker nog is dat u leert hoe u ervoor kunt zorgen dat deze visie binnen de organisatie gedeeld wordt. U leert hoe u dit combineert met het uitdragen van de kernemotie en kernwaarden van de organisatie waardoor de boodschap dubbel en dwars bij de gehele organisatie en zijn werkomgeving binnenkomt.
  Thema 4 – ZIJ
Nu het er alle schijn van heeft dat de ecomomie de komende tien jaar zal blijven door modderen, wordt het steeds belangrijker dat alle lagen van de organisatie in staat zijn om de organisatie te verkopen. Voor een goed verlopend verkoopsproces zijn branding en marketing cruciaal, maar vaak is het zo dat een executive te maken heeft met een reeds vastgesteld beleid ten aanzien van branding en marketing. Toch zijn er dan nog twee aspecten van het verkoopproces waar u wel direct invloed op heeft. Het eerste is personal branding. Naast het brand van de organisatie, maakt ook u persoonlijk indruk op de mensen binnen en buiten de organisatie. Wanneer u met personal branding u zelf krachtig neer zet, zorgt dat voor meer charisma, leiderschap en overtuigingskracht. Voor een groot deel wordt het verkoopproces bepaalt door de persoonlijke relaties van alle betrokkenen. Met personal branding zorgt u ervoor dat u die relatie centraal stelt en optimaliseert.Naast personal branding zijn er ook een aantal concrete verkooptechnieken die het verkoopproces vergemakkelijken. Het vermogen om de ander in een stemming te krijgen om te gaan kopen. Het presenteren van alle relevante informatie om de koop te sluiten. Het daadwerkelijk sluiten van de koop. Omgaan met bezwaren. En tenslotte, het verlenen van optimale kwaliteit en service zodat de ene opdracht automatisch al naar de volgende opdracht leidt.
Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.
Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 8 mei 2014
Vrijdag 9 mei 2014
Zaterdag 10 mei 2014
Zondag 11 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.
NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed re leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.