Categorie archief: Diensten

Zakelijke NLP diensten

Stress reductie

Stress

Stress

Er is veel te veel stress voor de meeste managers, leiders en directieleden. Die schokkende conclusie is onvermijdbaar wanneer je hun vraagt hoeveel tijd zij vrij van stress zijn. Het antwoord is meestal dat ze bijna geen enkele tijd vrij van stress zijn. Om die reden coacht NLP Master Trainer Joost van der Leij dan ook met grote regelmaat managers, leiders en directieleden die te veel stress hebben. Voor deze stressreductie heeft hij een gestandaardiseerde aanpak welke hij graag gratis met je deelt. Voor een deel opdat je meteen zelf aan de slag kan gaan met stressreductie, maar uiteraard ook voor een deel opdat je zelf kan ervaren hoe gemakkelijk je met NLP stress kan reduceren. De ervaring leert dat er genoeg mensen zijn die aan de hand van dit gratis rapport zelf prima in staat zijn om stress te verminderen. Daarnaast blijven er nog genoeg mensen over voor wie coaching de beste optie is voor stressreductie.

Minder stress

Stressreductie werkt met de concrete NLP technieken uit dit rapport aan de hand van drie zaken. In de eerste plaats krijg je minder stress door direct het gevoel van stress aan te pakken. In de tweede plaats krijg je minder stress door de zorgen over de toekomst weg te nemen en tenslotte krijg je minder stress door negatieve gedachten onschadelijk te maken en te vervangen door gedachten waar je juist kracht en rust van krijgt in plaats van stress. Bij deze stressreductie hebben 48 van de 60 proefpersonen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 dagen stress hebben gehad hun stress met NLP verlicht.

Dus wanneer je zelf direct met stressreductie aan de slag wil, vraag dan meteen dit gratis rapport over stressreductie op. Of, als alternatief, bestel het boek “Breintraining: handboek voor moderne NLP” waar dit uitgebreide rapport op is gebaseerd. Met het boek krijg je natuurlijk nog veel meer, maar voor het reduceren van stress is het rapport genoeg. De prijs van Breintraining is 19,75 euro inc. 6% BTW en je kan het met het onderstaande formulier bestellen. Wanneer je alleen het rapport wilt, vraag dit dan op via het onderste formulier:

Breintraining: handboek voor moderne NLP
€19.75

Of vraag het gratis stressreductie rapport op:

Hypnotische teksten

Verbazingwekkend genoeg zijn er nog steeds talloze reclame-uitingen die geen gebruik maken van hypnotische teksten of zelfs zo slecht geformuleerd zijn dat ze een averechts effect veroorzaken. Dat betekent niet dat reclame niet werkt. Het betekent alleen dat de reclamecampagne significant beter had kunnen presteren indien men beter rekening had gehouden met hypnotische teksten.

Bij ongeveer 33% van de reclame zie je dat de er bewust over een hypnotische tekst is nagedacht. Bij 33% zie je dat ze geen weet hebben van hypnotische teksten, maar dankzij een beetje geluk zich nergens in de voet schieten ook al had het beter gekund. En bij 33% zie je dat men totaal geen idee heeft wat de gevolgen zijn van de altijd goedbedoelde, maar verkeerd geformuleerde reclameteksten.

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Er wordt een vermogen geinvesteerd in reclamecampagnes en het is dan ook slim om nadat de creatives en de tekstschrijvers en alle andere betrokkenen klaar zijn de tekst vervolgens voor te leggen aan een expert op het gebied van hypnotische teksten. Zo’n expert is NLP Master Trainer en auteur op het gebied van hypnotische teksten Joost van der Leij. In vergelijking met het budget dat is besteed aan de reclamecampagne in zijn geheel is het een kleine investering om de banner, de commercial, de folder of de whitepaper na te laten kijken op een verkeerd gebruik van hypnotische taal. Je ontvangt dan een uitgebreid commentaar met optionele verbeteringen en een grondige uitleg waarom de suggesties van Joost van der Leij beter zijn dan de oorspronkelijke tekst. Uiteraard ben je vervolgens geheel vrij om de suggesties op te volgen of niet, maar dan ben je je op zijn minst bewust van wat alle mogelijke interpretaties van een reclame-uiting zijn met betrekking tot het hypnotische karakter ervan.

Branding & Marketing

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Over Branding & Marketing bestaan veel misverstanden, voornamelijk de wereld in geholpen door mensen die veel hebben gestudeerd, maar weinig praktijkervaring hebben als ondernemer. Branding & Marketing zijn twee cruciale stappen in het Sales proces. Kort samengevat geeft Branding je klanten de reden waarom ze specifiek bij jouw organisatie kopen en zorgt Marketing ervoor dat je genoeg contactgegevens van mensen hebt zodat de mensen van de Sales hen met hun boodschap kunnen bereiken.

Wanneer een commerciële organisatie slecht loopt dan ligt het altijd aan een van deze drie. Of de Branding is onvoldoende op orde waardoor potentiële klanten geen reden hebben om een product of dienst te kopen. Of de Marketing is onvoldoende op orde waardoor de boodschap van de organisatie onvoldoende potentiële kopers bereikt. Of de Sales is onvoldoende op orde zodat potentiële klanten nooit om geld wordt gevraagd.

Voor meer dan zestig bedrijven hebben we de Branding & Marketing uitgezocht en opgezet. Als eerste wordt in een interactieve sessie de Brand Essence van het bedrijf ontdekt. Aan de hand van de Brand Essence worden legendarische verhalen ontwikkeld die het bedrijf promoten. Daarna worden die verhalen door middel van Pull Marketing de wijde wereld in gezet. Dankzij de goede statistische onderbouwing kan je laten zien dat voor elke euro die een bedrijf aan Branding & Marketing uitgeeft, afhankelijk van de bedrijfstak en het economisch klimaat, er tussen de tien en twintig euro omzet wordt gegenereerd.

Wanneer je met Branding & Marketing aan de slag wil, vraag dan via het onderstaande formulier een offerte aan voor Branding & Marketing. Een medewerker zal dan contact opnemen om te informeren naar de grote van de onderneming zodat een goede offerte kan worden gemaakt voor Branding & Marketing. Voor Branding & Marketing is het namelijk nodig om voor de gehele organisatie één paraplu te vinden die als Brand Essence werkt.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Elk mens heeft zijn eigen persoonlijkheid. Organisaties die hier geen rekening mee houden, staan meteen in punten achter op de concurrentie die dat wel doet om de eenvoudige reden dat teams veel beter functioneren wanneer je goed rekening houdt met verschillen qua persoonlijkheid. Modern neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid voortkomt uit de hardware-structuur van het brein. Je kan aan de hand van een breinscan zien wat voor persoonlijkheid iemand heeft.

Uiteraard is er één meest optimale manier om persoonlijkheid in kaart te brengen. Deze methodiek is echter nog niet gevonden. Vandaar dat er binnen het bedrijfsleven tal van verschillende mogelijkheden rondzwerven. Van MBTI, Belbin, Spiral Dynamics en Management Drives tot het Enneagram. De meest wetenschappelijke aanpak is de Big Five waarbij alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht worden tot vijf kerneigenschappen. Vanwege het wetenschappelijk karakter is de Big Five echter minder geschikt voor concrete toepassing in het bedrijfsleven. De meeste goede manieren om persoonlijkheid in te schatten, zoals bijvoorbeeld MBTI, zijn wel terug te herleiden tot de Big Five.

Managementfilosoof Joost van der Leij heeft aan de hand van de Big Five het Neurogram® ontwikkeld op basis waarvan er een 1-op-1 relatie te leggen is met de Big Five. Het Neurogram® model is de beste optie om de persoonlijkheid van teamleden in kaart te brengen om de volgende drie redenen:

1) Als enige is het Neurogram® een dynamische beschrijving van de persoonlijkheid in plaats van een statische. Dit betekent dat het model duidelijk maakt hoe mensen onder invloed van stress en ontspanning respectievelijk de negatieve of de positieve kant van hun persoonlijkheid laten zien.

2) Als enige maakt het Neurogram® gebruik van subjectieve Bayesiaanse statistiek voor het bepalen van mensen hun persoonlijkheidstype. Uit protowetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 113 van de 119 deelnemers (95%) deze methode correct de persoonlijkheid vaststelt. Dit is een ongekend hoge betrouwbaarheid.

3) Als enige heeft het Neurogram® een model over hoe medewerkers in teams op elkaars persoonlijkheid reageren. Het Neurogram® laat precies zien wie goed met elkaar samenwerkt, met wie er geen klik is en tussen wie conflicten het meest voor de hand liggen. Gelukkig geeft het Neurogram® ook precies een handleiding om goed met elke medewerker om te gaan.

Om deze drie redenen is het cruciaal dat elke organisatie de Neurogramtypes van alle medewerkers vaststelt zodat zij kunnen worden getraind om beter met elkaar om te gaan. Gelukkig kan dit effectief in grote groepen worden gedaan. Met humor neemt Master Trainer Joost van der Leij hele groepen bij de hand en neemt hij ze mee door het Neurogram® model heen. Bij deze vorm van teambuilding ontdekt men niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar leert men ook de persoonlijkheden van de andere teamleden kennen. Juist doordat dit met veel humor gebeurt en omdat conflicten nooit aan personen worden gekoppeld, maar juist van hen worden losgekoppeld en verbonden worden met hoe abstracte types met elkaar omgaan, is het de meest ideale vorm van teambuilding. Het aantal conflicten wordt minder, men houdt op te denken dat de ander erop uit is om iemand bewust dwars te zitten en krijgt begrip voor het anders zijn van de andere medewerkers. Kortom, geen organisatie kan zonder het Neurogram® en wanneer je teambuilding professioneel wilt aanpakken dan is het Neurogram® de juiste weg.

De hele presentatie over Teambuilding is te zien op de volgende DVD:

Teambuilding: NLP en het Enneagram in een zakelijke omgeving
€14.99

Hier volgt de beschrijving van de Teambuilding DVD:

Voor het goed functioneren van een onderneming of organisatie is het van cruciaal belang dat mensen goed samenwerken. Er zijn nogal wat oorzaken die deze samenwerking kunnen belemmeren. De meest voorkomende oorzaak hiervan is wederzijds onbegrip. De meeste mensen veronderstellen dat andere mensen niet alleen lichamelijk ongeveer hetzelfde in elkaar steken als zij zelf, maar ook qua innerlijke belevingswereld. Terwijl dit geenszins het geval is. De meeste andere mensen zijn echt anders. Door deze verkeerde inschatting ontstaat er veel onbegrip voor het gedrag dat afwijkt van de eigen standaard. Tot overmaat van ramp wordt dit “vreemde” gedrag vaak ook nog eens uitgelegd als “gericht tegen mij” met alle gevolgen van dien.

De oplossing is gelukkig eenvoudig. Wanneer mensen inzicht krijgen in de andere persoonlijkheden op de werkvloer vallen de puzzelstukjes in elkaar en ontstaat er begrip voor elkaar. Door op humoristische wijze elkaars typische eigenaardigheden te leren kennen, wordt de soms gespannen situatie ontwapend en kan men om elkaar en zichzelf lachen. Zodra men erachter komt dat het “vreemde” gedrag van de ander juist heel begrijpelijk is vanuit een ander perspectief bezien, leren de medewerkers dat dit gedrag op generlei wijze tegen hen gericht was, maar dat het eenvoudigweg is hoe iemand in elkaar steekt.

Dit inzicht in de persoonlijkheid van de ander kan je het beste bereiken met het Enneagram, een leer over persoonlijkheid die door Joost van der Leij verbonden is met het psychologisch bewezen systeem van de Big Five. Het is de ideale methodiek voor Teambuilding. Op deze DVD laat Joost van der Leij zien hoe je met humor je eigen Enneagramtype kan ontdekken en hoe je het beste met de zes “lastposten” van het Enneagram binnen je organisatie om kan gaan. Als bonus laat Michel La Poutre zien hoe je met NLP en tijdslijnen ervoor kan zorgen dat de neuzen binnen een team een en dezelfde kant op staan. Deze DVD is een live weergave van de “NLP en het Enneagram binnen een zakelijke omgeving” lezingen.

Loopbaanbegeleiding

Michel la Poutre

Michel la Poutre

Michel la Poutre heeft het vaak gezien: een medewerker of een leidinggevende staat onverwacht met lege handen in de arbeidsmarkt. Geconfronteerd met deze situatie zijn mensen niet zelden geneigd tot ondoordacht en onzorgvuldig handelen. Zij voeren gesprekken zonder dat zij helder antwoord kunnen geven op de vraag: wat wil ik en wat kan ik op dit moment? Dit is volkomen zinloos en vaak zelfs contraproductief. Michel begeleidt zoekende professionals in het zetten van een aantal belangrijke stappen.

Zelfanalyse

Voordat een professional de markt op gaat om zichzelf te verkopen, is het belangrijk tot inzichten te komen over zijn of haar ambities, dromen, levensdoelen en van daaruit op de criteria waar de volgende baan aan moet voldoen. Zelfanalyse, waarin deze en andere vragen aan bod komen, is een geëigend middel om tot de noodzakelijke inzichten te komen.

Profiel maken en netwerken

De keuze voor een bepaalde richting is gemaakt. Nu moet het CV worden aangepast, het bijbehorende ‘verkoopverhaal’ worden geformuleerd én geoefend, een plan van aanpak gemaakt, relevante netwerken in kaart gebracht. Daarna moet de professional met zijn verhaal naar buiten: naar de tussenpersonen en beslissers in de gezochte sector, naar de eigen contacten.

Planmatig handelen.

Van groot belang is dat de professional in deze fase planmatig handelt: één consistent verhaal aan de buitenwereld, geen ondoordachte koerswijzigingen, zorgvuldig en gefocust, met een doorwrochte boodschap, netwerkend op het doel af. Daarbij zal Michel voortdurend met raad en daad terzijde staan: bijsturend, kritisch, professioneel en inspirerend.

Coaching in de nieuwe baan

Wanneer de professional een nieuwe baan heeft gevonden, kan Michel hem of haar desgewenst blijven coachen. Een coachtraject van ongeveer 6 maanden is gebruikelijk en kan de coachee goed op weg helpen in de nieuwe functie.

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

Van alle onderwerpen die je op de Zakelijk NLP website vindt, geven wij op maat gemaakte in company trainingen. Hieronder lees je de ervaringen van deze in company trainingen bij Rijkswaterstaat:

Wat is de essentie van NLP toegepast op het leiden van verandering? Hoe kan een coach of leider werken met taalpatronen? Hiermee gingen veertien interim managers, topadviseurs en coaches van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag. Tijdens een tweedaagse NLP-workshop op 22 en 23 juni 2009 op Landgoed Oud Poelgeest leerden zij de nieuwste en meest effectieve NLP technieken van dr. Richard Bandler.

De halfjaarlijkse trainingsdagen van de afdeling “Bureau Adviseurs” werden deze keer gegeven door Michel La Poutre en Joost van der Leij. Bureau Adviseurs is dé club van interne adviseurs, zeer ervaren interim managers en topcoaches van de Rijkswaterstaat; investeren in gezamenlijke opleidingsdagen om met en van elkaar te leren heeft een hoge prioriteit.

NLP-technieken bieden bijzondere mogelijkheden die veranderingen bij een individu, team of organisatie aanzienlijk eenvoudiger en prettiger laten verlopen. De krachtige verandertaal en de effectieve en eenvoudige technieken van Richard Bandler voegen waarde toe aan het werk van veranderaars, coaches en tijdelijk leiders. De deelnemers leerden in de workshop vooral door te doen en te ervaren. Technieken als de gevoelsomdraaitechniek, beslissingen nemen met NLP en persoonlijke backcasting bleken zeer goed toepasbaar. Het maakt het werk van de professionele veranderaar aanzienlijk effectiever.

Persoonlijke backcasting helpt mensen om in beweging te komen voorbij hun “normale” beperkingen. De techniek werkt vanuit een inspirerende verre toekomst waarbij de coach met de gecoachte geleidelijk terugfilmt naar het ‘hier en nu’. Met deze techniek leren mensen dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten, ervaringen uit het verleden te benutten, en tegelijk live te veranderen wat er nodig is om meer succes & plezier te krijgen in hun leven en werk. Naast persoonlijke backcasting is het vergelijkbare collectieve backcasting uitstekend toepasbaar binnen teams en zelfs voor hele organisaties.