Auteursarchief: admin

Hypnotische teksten

Verbazingwekkend genoeg zijn er nog steeds talloze reclame-uitingen die geen gebruik maken van hypnotische teksten of zelfs zo slecht geformuleerd zijn dat ze een averechts effect veroorzaken. Dat betekent niet dat reclame niet werkt. Het betekent alleen dat de reclamecampagne significant beter had kunnen presteren indien men beter rekening had gehouden met hypnotische teksten.

Bij ongeveer 33% van de reclame zie je dat de er bewust over een hypnotische tekst is nagedacht. Bij 33% zie je dat ze geen weet hebben van hypnotische teksten, maar dankzij een beetje geluk zich nergens in de voet schieten ook al had het beter gekund. En bij 33% zie je dat men totaal geen idee heeft wat de gevolgen zijn van de altijd goedbedoelde, maar verkeerd geformuleerde reclameteksten.

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Er wordt een vermogen geinvesteerd in reclamecampagnes en het is dan ook slim om nadat de creatives en de tekstschrijvers en alle andere betrokkenen klaar zijn de tekst vervolgens voor te leggen aan een expert op het gebied van hypnotische teksten. Zo’n expert is NLP Master Trainer en auteur op het gebied van hypnotische teksten Joost van der Leij. In vergelijking met het budget dat is besteed aan de reclamecampagne in zijn geheel is het een kleine investering om de banner, de commercial, de folder of de whitepaper na te laten kijken op een verkeerd gebruik van hypnotische taal. Je ontvangt dan een uitgebreid commentaar met optionele verbeteringen en een grondige uitleg waarom de suggesties van Joost van der Leij beter zijn dan de oorspronkelijke tekst. Uiteraard ben je vervolgens geheel vrij om de suggesties op te volgen of niet, maar dan ben je je op zijn minst bewust van wat alle mogelijke interpretaties van een reclame-uiting zijn met betrekking tot het hypnotische karakter ervan.

Branding & Marketing

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Over Branding & Marketing bestaan veel misverstanden, voornamelijk de wereld in geholpen door mensen die veel hebben gestudeerd, maar weinig praktijkervaring hebben als ondernemer. Branding & Marketing zijn twee cruciale stappen in het Sales proces. Kort samengevat geeft Branding je klanten de reden waarom ze specifiek bij jouw organisatie kopen en zorgt Marketing ervoor dat je genoeg contactgegevens van mensen hebt zodat de mensen van de Sales hen met hun boodschap kunnen bereiken.

Wanneer een commerciële organisatie slecht loopt dan ligt het altijd aan een van deze drie. Of de Branding is onvoldoende op orde waardoor potentiële klanten geen reden hebben om een product of dienst te kopen. Of de Marketing is onvoldoende op orde waardoor de boodschap van de organisatie onvoldoende potentiële kopers bereikt. Of de Sales is onvoldoende op orde zodat potentiële klanten nooit om geld wordt gevraagd.

Voor meer dan zestig bedrijven hebben we de Branding & Marketing uitgezocht en opgezet. Als eerste wordt in een interactieve sessie de Brand Essence van het bedrijf ontdekt. Aan de hand van de Brand Essence worden legendarische verhalen ontwikkeld die het bedrijf promoten. Daarna worden die verhalen door middel van Pull Marketing de wijde wereld in gezet. Dankzij de goede statistische onderbouwing kan je laten zien dat voor elke euro die een bedrijf aan Branding & Marketing uitgeeft, afhankelijk van de bedrijfstak en het economisch klimaat, er tussen de tien en twintig euro omzet wordt gegenereerd.

Wanneer je met Branding & Marketing aan de slag wil, vraag dan via het onderstaande formulier een offerte aan voor Branding & Marketing. Een medewerker zal dan contact opnemen om te informeren naar de grote van de onderneming zodat een goede offerte kan worden gemaakt voor Branding & Marketing. Voor Branding & Marketing is het namelijk nodig om voor de gehele organisatie één paraplu te vinden die als Brand Essence werkt.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Elk mens heeft zijn eigen persoonlijkheid. Organisaties die hier geen rekening mee houden, staan meteen in punten achter op de concurrentie die dat wel doet om de eenvoudige reden dat teams veel beter functioneren wanneer je goed rekening houdt met verschillen qua persoonlijkheid. Modern neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid voortkomt uit de hardware-structuur van het brein. Je kan aan de hand van een breinscan zien wat voor persoonlijkheid iemand heeft.

Uiteraard is er één meest optimale manier om persoonlijkheid in kaart te brengen. Deze methodiek is echter nog niet gevonden. Vandaar dat er binnen het bedrijfsleven tal van verschillende mogelijkheden rondzwerven. Van MBTI, Belbin, Spiral Dynamics en Management Drives tot het Enneagram. De meest wetenschappelijke aanpak is de Big Five waarbij alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht worden tot vijf kerneigenschappen. Vanwege het wetenschappelijk karakter is de Big Five echter minder geschikt voor concrete toepassing in het bedrijfsleven. De meeste goede manieren om persoonlijkheid in te schatten, zoals bijvoorbeeld MBTI, zijn wel terug te herleiden tot de Big Five.

Managementfilosoof Joost van der Leij heeft aan de hand van de Big Five het Neurogram® ontwikkeld op basis waarvan er een 1-op-1 relatie te leggen is met de Big Five. Het Neurogram® model is de beste optie om de persoonlijkheid van teamleden in kaart te brengen om de volgende drie redenen:

1) Als enige is het Neurogram® een dynamische beschrijving van de persoonlijkheid in plaats van een statische. Dit betekent dat het model duidelijk maakt hoe mensen onder invloed van stress en ontspanning respectievelijk de negatieve of de positieve kant van hun persoonlijkheid laten zien.

2) Als enige maakt het Neurogram® gebruik van subjectieve Bayesiaanse statistiek voor het bepalen van mensen hun persoonlijkheidstype. Uit protowetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 113 van de 119 deelnemers (95%) deze methode correct de persoonlijkheid vaststelt. Dit is een ongekend hoge betrouwbaarheid.

3) Als enige heeft het Neurogram® een model over hoe medewerkers in teams op elkaars persoonlijkheid reageren. Het Neurogram® laat precies zien wie goed met elkaar samenwerkt, met wie er geen klik is en tussen wie conflicten het meest voor de hand liggen. Gelukkig geeft het Neurogram® ook precies een handleiding om goed met elke medewerker om te gaan.

Om deze drie redenen is het cruciaal dat elke organisatie de Neurogramtypes van alle medewerkers vaststelt zodat zij kunnen worden getraind om beter met elkaar om te gaan. Gelukkig kan dit effectief in grote groepen worden gedaan. Met humor neemt Master Trainer Joost van der Leij hele groepen bij de hand en neemt hij ze mee door het Neurogram® model heen. Bij deze vorm van teambuilding ontdekt men niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar leert men ook de persoonlijkheden van de andere teamleden kennen. Juist doordat dit met veel humor gebeurt en omdat conflicten nooit aan personen worden gekoppeld, maar juist van hen worden losgekoppeld en verbonden worden met hoe abstracte types met elkaar omgaan, is het de meest ideale vorm van teambuilding. Het aantal conflicten wordt minder, men houdt op te denken dat de ander erop uit is om iemand bewust dwars te zitten en krijgt begrip voor het anders zijn van de andere medewerkers. Kortom, geen organisatie kan zonder het Neurogram® en wanneer je teambuilding professioneel wilt aanpakken dan is het Neurogram® de juiste weg.

De hele presentatie over Teambuilding is te zien op de volgende DVD:

Teambuilding: NLP en het Enneagram in een zakelijke omgeving
€14.99

Hier volgt de beschrijving van de Teambuilding DVD:

Voor het goed functioneren van een onderneming of organisatie is het van cruciaal belang dat mensen goed samenwerken. Er zijn nogal wat oorzaken die deze samenwerking kunnen belemmeren. De meest voorkomende oorzaak hiervan is wederzijds onbegrip. De meeste mensen veronderstellen dat andere mensen niet alleen lichamelijk ongeveer hetzelfde in elkaar steken als zij zelf, maar ook qua innerlijke belevingswereld. Terwijl dit geenszins het geval is. De meeste andere mensen zijn echt anders. Door deze verkeerde inschatting ontstaat er veel onbegrip voor het gedrag dat afwijkt van de eigen standaard. Tot overmaat van ramp wordt dit “vreemde” gedrag vaak ook nog eens uitgelegd als “gericht tegen mij” met alle gevolgen van dien.

De oplossing is gelukkig eenvoudig. Wanneer mensen inzicht krijgen in de andere persoonlijkheden op de werkvloer vallen de puzzelstukjes in elkaar en ontstaat er begrip voor elkaar. Door op humoristische wijze elkaars typische eigenaardigheden te leren kennen, wordt de soms gespannen situatie ontwapend en kan men om elkaar en zichzelf lachen. Zodra men erachter komt dat het “vreemde” gedrag van de ander juist heel begrijpelijk is vanuit een ander perspectief bezien, leren de medewerkers dat dit gedrag op generlei wijze tegen hen gericht was, maar dat het eenvoudigweg is hoe iemand in elkaar steekt.

Dit inzicht in de persoonlijkheid van de ander kan je het beste bereiken met het Enneagram, een leer over persoonlijkheid die door Joost van der Leij verbonden is met het psychologisch bewezen systeem van de Big Five. Het is de ideale methodiek voor Teambuilding. Op deze DVD laat Joost van der Leij zien hoe je met humor je eigen Enneagramtype kan ontdekken en hoe je het beste met de zes “lastposten” van het Enneagram binnen je organisatie om kan gaan. Als bonus laat Michel La Poutre zien hoe je met NLP en tijdslijnen ervoor kan zorgen dat de neuzen binnen een team een en dezelfde kant op staan. Deze DVD is een live weergave van de “NLP en het Enneagram binnen een zakelijke omgeving” lezingen.

Loopbaanbegeleiding

Michel la Poutre

Michel la Poutre

Michel la Poutre heeft het vaak gezien: een medewerker of een leidinggevende staat onverwacht met lege handen in de arbeidsmarkt. Geconfronteerd met deze situatie zijn mensen niet zelden geneigd tot ondoordacht en onzorgvuldig handelen. Zij voeren gesprekken zonder dat zij helder antwoord kunnen geven op de vraag: wat wil ik en wat kan ik op dit moment? Dit is volkomen zinloos en vaak zelfs contraproductief. Michel begeleidt zoekende professionals in het zetten van een aantal belangrijke stappen.

Zelfanalyse

Voordat een professional de markt op gaat om zichzelf te verkopen, is het belangrijk tot inzichten te komen over zijn of haar ambities, dromen, levensdoelen en van daaruit op de criteria waar de volgende baan aan moet voldoen. Zelfanalyse, waarin deze en andere vragen aan bod komen, is een geëigend middel om tot de noodzakelijke inzichten te komen.

Profiel maken en netwerken

De keuze voor een bepaalde richting is gemaakt. Nu moet het CV worden aangepast, het bijbehorende ‘verkoopverhaal’ worden geformuleerd én geoefend, een plan van aanpak gemaakt, relevante netwerken in kaart gebracht. Daarna moet de professional met zijn verhaal naar buiten: naar de tussenpersonen en beslissers in de gezochte sector, naar de eigen contacten.

Planmatig handelen.

Van groot belang is dat de professional in deze fase planmatig handelt: één consistent verhaal aan de buitenwereld, geen ondoordachte koerswijzigingen, zorgvuldig en gefocust, met een doorwrochte boodschap, netwerkend op het doel af. Daarbij zal Michel voortdurend met raad en daad terzijde staan: bijsturend, kritisch, professioneel en inspirerend.

Coaching in de nieuwe baan

Wanneer de professional een nieuwe baan heeft gevonden, kan Michel hem of haar desgewenst blijven coachen. Een coachtraject van ongeveer 6 maanden is gebruikelijk en kan de coachee goed op weg helpen in de nieuwe functie.

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

Van alle onderwerpen die je op de Zakelijk NLP website vindt, geven wij op maat gemaakte in company trainingen. Hieronder lees je de ervaringen van deze in company trainingen bij Rijkswaterstaat:

Wat is de essentie van NLP toegepast op het leiden van verandering? Hoe kan een coach of leider werken met taalpatronen? Hiermee gingen veertien interim managers, topadviseurs en coaches van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag. Tijdens een tweedaagse NLP-workshop op 22 en 23 juni 2009 op Landgoed Oud Poelgeest leerden zij de nieuwste en meest effectieve NLP technieken van dr. Richard Bandler.

De halfjaarlijkse trainingsdagen van de afdeling “Bureau Adviseurs” werden deze keer gegeven door Michel La Poutre en Joost van der Leij. Bureau Adviseurs is dé club van interne adviseurs, zeer ervaren interim managers en topcoaches van de Rijkswaterstaat; investeren in gezamenlijke opleidingsdagen om met en van elkaar te leren heeft een hoge prioriteit.

NLP-technieken bieden bijzondere mogelijkheden die veranderingen bij een individu, team of organisatie aanzienlijk eenvoudiger en prettiger laten verlopen. De krachtige verandertaal en de effectieve en eenvoudige technieken van Richard Bandler voegen waarde toe aan het werk van veranderaars, coaches en tijdelijk leiders. De deelnemers leerden in de workshop vooral door te doen en te ervaren. Technieken als de gevoelsomdraaitechniek, beslissingen nemen met NLP en persoonlijke backcasting bleken zeer goed toepasbaar. Het maakt het werk van de professionele veranderaar aanzienlijk effectiever.

Persoonlijke backcasting helpt mensen om in beweging te komen voorbij hun “normale” beperkingen. De techniek werkt vanuit een inspirerende verre toekomst waarbij de coach met de gecoachte geleidelijk terugfilmt naar het ‘hier en nu’. Met deze techniek leren mensen dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten, ervaringen uit het verleden te benutten, en tegelijk live te veranderen wat er nodig is om meer succes & plezier te krijgen in hun leven en werk. Naast persoonlijke backcasting is het vergelijkbare collectieve backcasting uitstekend toepasbaar binnen teams en zelfs voor hele organisaties.

Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram

Onbeperkt aan de slag

Onbeperkt aan de slag

Joost van der Leij heeft het boek over ondernemen geschreven dat hij had willen hebben toen hij aan zijn eerste (en tweede) onderneming begon. De focus van dit boek ligt op Branding, Marketing en Sales en het belang van de ondernemer zelf bij deze drie. Aan bod komen de volgende onderdelen: – Het mooie leven van de ondernemer – De essentie van ondernemen – Starten als ondernemer – Hoe maak je een businessplan – Financiering binnenhalen – Direct Response Branding – Pull Marketing – Hard selling – Je zakenpartner inschatten met het Enneagram.

Toen Joost van der Leij zijn derde bedrijf startte nam hij zich één ding voor. Nooit meer net-werken, cold calling of wacht tot er een keer een opdracht gegund wordt. In plaats daarvan aan de slag met een structurele marketing methode die statistisch bewezen nieuwe potentiële klanten in contact brengt. En dat heeft hij geweten. De eerste week waren er dertig potentiële klanten, de volgende week zeventig erbij en daarna weer. In de loop van de jaren heeft hij aan deze methodiek Branding en Sales technieken toegevoegd die ervoor zorgen dat je meer deals en grotere deals sluit met meer klanten.

Dit Branding, Sales en Marketing systeem heeft hij nu beschreven in zijn nieuwe boek Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram. Aangevuld met overige informatie die hij, achteraf, had willen hebben bij de start van zijn eerste (en tweede) onderneming. Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Het mooie leven van de ondernemer – Het lijkt zo mooi je eigen baas zijn, maar is dat ook zo?
2. De essentie van ondernemen – Ondernemen is risico’s nemen en daar moet je wel tegen bestand zijn.
3. Starten als ondernemer – Met welke zaken moet je allemaal rekening houden wanneer je start.
4. Hoe maak je een businessplan – Alle onderdelen die in een zakelijk en effectief businessplan moeten staan zonder de overbodige rompslomp die je alleen maar van het ondernemen afhoudt.
5. Financiering binnenhalen – Ik ben een groot voorstander van bedrijven die gestart worden met no budget of low-budget, maar als je dan toch geld nodig hebt staat hier hoe je dat het beste kan aanpakken.
6. Direct Response Branding – Voordat mijn ogen geopend werden, dacht ik dat Branding alleen voor de allergrootste multinationals weggelegd was. Maar nu weet ik dat Branding het sterkste wapen van een kleine ondernemer tegen grote concurrenten is.
7. Pull Marketing – Stop achter mogelijke klanten aan te rennen en laat ze in plaats daarvan naar jou toe rennen.
8. Hard selling – Als je een topproduct of dienst levert, dan is het je morele plicht om zo goed mogelijk iemand dit te verkopen.
9. Je product of dienst daadwerkelijk leveren – Maar alles staat of valt bij de kwaliteit die je levert.
10. Zakenpartners inschatten aan de hand van het Enneagram – Zaken doen is leuk, maar je moet zo nu en dan wel goed opletten met wie je in zee gaat.

Hier zijn twee reacties op dit werk:

“Verkopen is gewoon mensen helpen de goede beslissing te nemen.
Joost: ‘Wat is de goede beslissing? Dat ze bij jou komen voor counselling of coaching natuurlijk. Jij hebt ze iets unieks te bieden, iets dat zij nu precies nodig hebben. Het is je plicht om dat aan ze te verkopen. Je morele plicht. Als je het niet doet gaan ze namelijk naar een ander die ze minder goed zal kunnen helpen. Daardoor gaan ze van de regen in de drup en dat is jouw schuld. Had je jezelf maar moeten verkopen…’

Kortom: het volgen van een workshop bij Joost is niet alleen leerzaam, maar ook verrassend en doorspekt van een dosis humor.”

de Counsellor: tijdschrift voor counselling en coaching jaargang 11, nummer 1 – maart 2008.

Een lezer schreef mij:

“Ik heb genoten van het boek over ondernemerschap. Staan voor mij een aantal zaken in die ik meeneem. Ik heb vastgehouden dat je goed de markt in beeld moet hebben voordat je een bedrijf opzet. De stelling dat je vooraf moet nadenken over wie jou bedrijf gaat kopen maakt dat je toch anders over de potentiële onderneming nadenkt. Ik heb dit inzicht inmiddels in een paar discussies gebruikt en iedere keer zet het mensen aan het denken.”

Arjan Bruggink

Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram
€17.50

Onbeperkt veranderen

Onbeperkt veranderen

Onbeperkt veranderen

De wereld van veranderaars zoekt naar effectievere methodes. Dit boek biedt soelaas: het komt met een verrassende aanpak. Hiermee kan je beperkingen en obstakels van jezelf, je team en je organisatie makkelijker omzetten in kansen en mogelijkheden . Dit boek is voor mensen die willen leren om vanuit flow te handelen en te begeleiden. Wanneer je geleerd hebt hoe je zelf in een flow kan komen en blijven, leer je wat er nodig is om verandering te leiden bij personen, in teams en organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten uit NLP en het Enneagram. Hierdoor zorg je er eerst voor dat je grip krijgt op je eigen emoties en dat je je eigen toekomst vorm geeft. Leer de geheimen van excellente communicatie met NLP.

Verbeter je zelfkennis en mensenkennis met MBTI en het Enneagram. Zodat je vanuit je eigen kracht in staat bent bij personen, teams en organisaties
werkelijke verandering te brengen.

Michel La Poutre (1961) is bedrijfskundige, en werkt zelfstandig als veranderaar van managers, teams en organisaties. Met een schat aan ervaring bij Fortune 500 bedrijven en de top van de overheid heeft hij zich de laatste jaren ontwikkeld tot topcoach en trainer. Hij is bij veranderprocessen waar hij bij betrokken is altijd op zoek naar wat echt werkt, en deelt zijn geheimen in dit boek.

Onbeperkt veranderen
€17.85
Change, transitie of transformatie of tijdelijk manager, board room consultant en executive , team - en loopbaan coach
Bereikt uw organisatie, uw team of uzelf niet wat u wilt bereiken? Heeft u hulp nodig om uw organisatie, uw teams en uw medewerkers veel beter te laten presteren. Laat mij u helpen doelen en [...]

NLP Business Masterclass II

Nu u als executive heeft gezien wat de NLP Business Masterclass deel 1 omvat is het interessant om te kijken naar deel 2. Uitgangspunt voor deel 2 is dat er in ieder geval alles in zit zodat deel 1 en deel 2 tezamen recht geven op het NLP Business Practitioner certificaat van The Society of NLP uit de VS, wereldwijd het meest geaccepteerde NLP certificaat. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om dit steeds te doen binnen het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem zoals we dat in deel 1 hebben geïntroduceerd. Ondertussen heeft u zelf ervaren dat de NLP Business Masterclass niet alleen gegeven wordt door twee inspirerende trainers die daadwerkelijk iets nieuws dat ook terdege is onderbouwd brengen, maar dat het minstens zo belangrijk is dat de medecursisten van uw niveau zijn. Echte peers om mee te sparren en te ontdekken hoe zij het doen in hun organisatie.Opnieuw omvat de training in deel 2 van de NLP Business Masterclass onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass deel 2 ook weer op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd. De NLP Business Masterclass deel 2 staat alleen open voor deelnemers die reeds de NLP Business Masterclass deel 1 hebben gedaan.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.

Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. In deel 2 van de NLP Business Masterclass gaan we verder waar we in deel 1 zijn gebleven. Waar in deel 1 de nadruk ligt op het direct aanpakken van de emotie, zal de kern van dit onderdeel van deel 2 zijn hoe nare gebeurtenissen die negatieve referentiepunten worden kunnen worden geneutraliseerd en hoe zorgen over de toekomst omgebogen worden naar toekomstscenario’s waar rust en zekerheid uitstraalt. Bij executives is de meest voorkomende klacht dat zij veel te veel stressen over mogelijke problemen in de toekomst. Met Business NLP is het eenvoudige zaak om deze ingebeelde rampscenario´s te stoppen en te vervangen door, nog steeds worse case scenario’s, maar dan wel zodanig dat er kracht, vertrouwen en ontspanning uit voortkomt.
  Thema 2 – JIJ
Waar in deel 1 de nadruk ligt op goed leren luisteren en goed leren communiceren zodat steeds helderder wordt wat er precies wordt bedoeld, ligt de nadruk in deel 2 van de NLP Business Masterclass vooral op het beïnvloeden van de ander. Beïnvloeding wordt niet altijd als positief gezien en dat is de reden dat wij als een van de weinige beinvloeding met NLP trainen. Zeker in een zakelijke omgeving is lang niet alle beïnvloeding meteen goed voor iedereen. Uiteraard stellen wij het belang van de organisatie voorop. Tegelijkertijd blijft het zo dat een leider zo nu en dan harde maatregelen dient te nemen. En wanneer dat het geval is, dan is het van groot belang dat de boodschap nooit in een vorm wordt gegoten die goed is bedoeld, maar slecht is geformuleerd zoals helaas te vaak het geval is bij grote organisaties.
     
Thema 3 – WIJ
In deel 1 zijn we in het kader van het thema “WIJ” aan de slag gegaan met NLP technieken waarbij je in de tijd kan zien welke kant de organisatie opgaat. Deze beelden spreken vooral uit wat de organisatie zich voorstelt dat zij kan verwezenlijken. Net zo belangrijk is echter hoe de organisatie zichzelf ziet. Niet op het niveau van capaciteiten, maar op het niveau van identiteit. Waar staat de organisatie voor en wat voor soort organisatie is het. Nadat de leiders van een organisatie dat hebben bepaald, blijkt vaak het probleem hoe je de medewerkers zodanig van deze nieuwe visie op de identiteit van de organisatie overtuigd dat zij deze nieuwe identiteit zich ook helemaal eigen maken.
  Thema 4 – ZIJ
In deel 1 ligt de nadruk op de beste NLP strategieën op het vlak van personal branding en informatie-marketing. In deel 2 verleggen we de focus richting het goed omgaan met de klant. Klantgericht denken door je te verplaatsen in de klant. Rapport opbouwtechnieken waardoor het contact met de klant veel soepeler loopt. Het gebruik van ankers om de high-lights in de relatie met de klant zodanig vast te leggen dat je de klant er op een onbewuste manier aan kan helpen herinneren hoe goed het is gegaan op momenten dat het een keer wat minder loopt. Door het contact met de klant te optimaliseren, doet u op een goede manier wat vandaag de dag in deze markt het grootste belang heeft: relatie-management.

Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.

Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 15 mei 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Zondag 18 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.

NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed te leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.

NLP Business Masterclass I

Als executive heeft u het allemaal al eens gezien. Anders was u niet gekomen waar u nu bent beland. Natuurlijk heeft u niet echt alles gezien, maar u hoort vaak genoeg hetzelfde verhaal voorbij komen. Veilige plannen met te weinig innovatie of out of the box voorstellen met te weinig realisme, u heeft ze allemaal voorbij zien komen. Toch wilt u nog meer leren. De vraag is dan: waar haalt u inspiratie en wijsheid vandaan waar u nog verder mee komt? Het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem is het antwoord. Het besteantwoord is eenvoudig: uw peers. Andere executives die weliswaar binnen een andere organisatie functioneren of zelfs binnen een ander ecosysteem, maar die, net als u, ook veel bereikt hebben en ook “alles” hebben gezien. Zij zijn unieke sparringspartners met wiens interactie u beide verder komt.Het een na beste antwoord ligt gevoeliger: training in onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Deze training wordt nu voor de vierde keer georganiseerd en elke keer met deelname van leiders, topmanagers en executives van het hoogste niveau. Uit de industrie, telecom en overheid. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.
Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. Aan de hand van de Big Five Persoonlijkheidsleer gaat u ontdekken wat voor soort brein u heeft. Het gevolg is dat u precies weet hoe u uzelf in voor het moment precies de goede state kan brengen. Bijkomend voordeel is dat u beter kan omgaan met stress, beter communiceert en betere beslissingen kan nemen wanneer u goed omgaat met uw eigen gevoel.
  Thema 2 – JIJ
Vaak wordt gedacht dat woorden relatief weinig effect hebben, maar dat is slechts het gevolg van het feit dat de meeste mensen ineffectieve taalpatronen gebruiken. Binnen The Executive Program wordt u getraind om veel effectievere hypnotische taalpatronen te gebruiken. Uw persoonlijke effectiviteit binnen één op één gesprekken, in groepen of bij een kleine en grote presentatie wordt hierdoor sterk vergroot. Minstens zo belangrijk is dat uw onbewustzijn getraind wordt om negatieve suggesties van andere naast zich neer te leggen en u te alerteren indien er gepoogd wordt u onheus te beïnvloeden. Omdat communiceren grotendeels onbewust gaat, is het van groot belang dat u niet alleen bewust leert hoe deze taalpatronen functioneren, maar ook dat uw onbewustzijn wordt getraind om ze automatisch goed te gebruiken en te detecteren.
     
Thema 3 – WIJ
Tijd is een van de belangrijkste concepten waar wij mensen mee leven. Met The Executive Program leert u hoe u de manier waarop mensen met tijd omgaan kan gebruiken om slechte strategieën op te sporen, binnen een team bewust te maken en te verbeteren. Andersom leert u ook excellente strategieën van het ene team op te sporen, inzichtelijk te maken en over te zetten naar een ander team. U leert hoe u aan de hand van het vertellen van metaforische verhalen u deze strategische verbeteringen in het onbewustzijn van uw team kan installerenVoor de organisatie is het van belang dat de neuzen een en dezelfde kant op blijven staan en de zich steeds aanpast aan de eisen van de werkomgeving. Daarvoor zijn drie zaken nodig. Naast het vermogen om mensen te kunnen leiden dagelijks en bij een verandering, heeft U zowel visie nodig als een kernemotie en kernwaarden waar de organisatie voor staat. Bij The Executive Program leert u hoe de manier waarop ons brein omgaat met tijd kan gebruiken voor het ontwikkelen van een lange termijn visie en de daarvan afgeleide kortere termijn doelen en plannen. Belangrijker nog is dat u leert hoe u ervoor kunt zorgen dat deze visie binnen de organisatie gedeeld wordt. U leert hoe u dit combineert met het uitdragen van de kernemotie en kernwaarden van de organisatie waardoor de boodschap dubbel en dwars bij de gehele organisatie en zijn werkomgeving binnenkomt.
  Thema 4 – ZIJ
Nu het er alle schijn van heeft dat de ecomomie de komende tien jaar zal blijven door modderen, wordt het steeds belangrijker dat alle lagen van de organisatie in staat zijn om de organisatie te verkopen. Voor een goed verlopend verkoopsproces zijn branding en marketing cruciaal, maar vaak is het zo dat een executive te maken heeft met een reeds vastgesteld beleid ten aanzien van branding en marketing. Toch zijn er dan nog twee aspecten van het verkoopproces waar u wel direct invloed op heeft. Het eerste is personal branding. Naast het brand van de organisatie, maakt ook u persoonlijk indruk op de mensen binnen en buiten de organisatie. Wanneer u met personal branding u zelf krachtig neer zet, zorgt dat voor meer charisma, leiderschap en overtuigingskracht. Voor een groot deel wordt het verkoopproces bepaalt door de persoonlijke relaties van alle betrokkenen. Met personal branding zorgt u ervoor dat u die relatie centraal stelt en optimaliseert.Naast personal branding zijn er ook een aantal concrete verkooptechnieken die het verkoopproces vergemakkelijken. Het vermogen om de ander in een stemming te krijgen om te gaan kopen. Het presenteren van alle relevante informatie om de koop te sluiten. Het daadwerkelijk sluiten van de koop. Omgaan met bezwaren. En tenslotte, het verlenen van optimale kwaliteit en service zodat de ene opdracht automatisch al naar de volgende opdracht leidt.
Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.
Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 8 mei 2014
Vrijdag 9 mei 2014
Zaterdag 10 mei 2014
Zondag 11 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.
NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed re leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.