Auteursarchief: admin

Ben Tiggelaar heeft een nachtmerrie

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar loopt in drie valkuilen tegelijkertijd als hij in zijn artikel “De nachtmerrie van de persoonlijkheidstest” het over persoonlijkheid heeft. De eerste valkuil is menen dat mensen en organisaties dom zijn. De tweede valkuil is een slecht beeld hebben van wat wetenschap  is. En de derde valkuil is iets roepen zonder daar argumenten voor te geven. Lees verder

Top 10 fouten bij het nemen van beslissingen

Beslissingen nemen

Beslissingen nemen

10) Wishful Thinking. Als mensen te optimistisch zijn hebben ze de neiging om nieuwe informatie positiever op te vatten dan dat gerechtvaardigd is. Zeker als mensen de verkeerde vorm van NLP gebruiken, is dit een groot gevaar omdat NLP dan wordt gezien als positief denken. De werkelijkheid is anders. Bij goede, moderne NLP zoals op Zakelijk NLP, gaat het allerminst om positief te denken, maar om kalm, rustig en ontspannen te blijven qua gevoel in negatieve omstandigheden. Bij de juiste soort NLP leer je juist beter omgaan met negativiteit in plaats van te doen alsof alles positief is of alleen maar naar positiviteit op zoek te gaan. Lees verder

NLP

In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben de meeste organisaties wel wat met NLP geëxperimenteerd en zijn ze van een koude kermis thuisgekomen. De waarheid is dat dat niets met NLP te maken had en alleen maar kwam doordat cowboys NLP illegaal en half hadden gekopieerd om mensen en bedrijven geld afhandig te maken. Dat heeft niets met NLP te maken.

Sindsdien heeft NLP zich verder ontwikkeld en zijn er in Nederland ondertussen NLP beoefenaars die wel de juiste certificaten, maar belangrijker nog, ook de juiste licentie hebben. Zoals bijvoorbeeld NLP Trainer Michel la Poutre en NLP Master Trainer Joost van der Leij die persoonlijk door Richard Bandler, grondlegger van NLP, zijn gecertificeerd en gelicenseerd.

Theoretisch gezien is er één ideale manier voor bedrijfsvoering, leiderschap en beste manier om je binnen een organisatie te gedragen. Helaas is deze ene perfecte manier niemand bekend. Zoals we in de Taomanager laten zien, is de Tao een benadering van dit ideaal. NLP is een andere benadering. De Tao is sterk in richting geven, terwijl NLP een veel praktischer aanpak is. De combinatie van beide is helemaal sterk.

Om die redenen zie je organisaties die vandaag de dag gebruik maken van moderne NLP zich sterker ontwikkelen dan organisaties die nog vastzitten in hun terechte oordeel over het verkeerde gebruik van NLP in Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op deze website zie je tal van voorbeelden over hoe je NLP op een krachtige manier kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld voor backcasting of stressreductie.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en het woord zegt het al waar het voor staat. Met NLP zorg je ervoor als manager of medewerker dat je je brein (Neuro) optimaal gebruikt omdat je met taal (Linguïstisch) je brein positief beïnvloedt (Programmeren). Binnen een organisatie zorgt NLP ervoor dat er minder stress is voor de NLP beoefenaar (IK), je beter communiceert met andere medewerkers (JIJ), je een visie veel beter onder woorden kan brengen (WIJ), slimme strategieën hebt voor Branding, Marketing & Sales (ZIJ) en beter met automatiseringssystemen om kan gaan (HET).

Subjectief Bayesiaanse statistiek

Subjectieve Bayesiaanse statistiek

Subjectieve Bayesiaanse statistiek

Statistiek is cruciaal voor elk bedrijf of organisatie. Zonder statistiek heeft de organisatie geen idee waar ze mee bezig is of hoe goed danwel slecht het gaat. Toch is er een groot probleem rond statistiek. Want de verkeerde soort statistiek is zo dominant geworden dat mensen geeneens meer doorhebben dat ze een bepaalde vorm van statistiek doen in plaats van statistiek in het algemeen.

De verkeerde vorm van statistiek heet frequentisme. De naam komt voort uit het feit dat zij ten onrechte denkt dat de kans de frequentie van een voorval is. Dit is om tal van redenen verkeerd. Onder andere omdat het een cirkelredenering is omdat “voorvallen” gedefinieerd zijn als voorvallen met een gelijke kans. En omdat de kans alleen maar de frequentie is indien een oneindig aantal voorvallen wordt gemeten wat niet alleen onmogelijk is, maar ook oneindigheidsparaxoden in het leven roept. En tenslotte houdt de frequentie geen rekening met het kalkoenenprobleem: de frequentie van mooie dagen neemt voor de kalkoen alleen maar toe totdat rond kerstmis de kalkoen een vervelende verrassing staat te wachten. Vele organisaties zijn dankzij het verkeerde gebruik van statistiek de kalkoen.

Gelukkig kan het ook anders. Met subjectieve Bayesiaanse statistiek worden al deze problemen vermeden doordat kansen geen onderdeel uitmaken van de werkelijkheid, maar alleen maar de subjectieve mate van onzekerheid van een specifiek individu weergeven. Alle gegevens die men voorheen met frequentisme interpreteerde worden bij subjectieve Bayesiaanse statistiek ook meegewogen. Wat dat betreft verandert er niets. Het grote verschil is echter dat naast de standaarddata elk individu ook vrij is om andere data mee te nemen, hoe subjectief dat ook mag zijn. Dus de subjectief Bayesiaanse kalkoen staart zich allerminst blind op het lekkere eten dat zij elke dag krijgt, maar gaat zich afvragen wat de achterliggende redenen zijn dat de mensen zo gul zijn voor de kalkoenen en waarom er zo weinig opa en oma kalkoenen rondhangen.

Om die reden gebruiken wij bij alles wat we doen subjectieve Bayesiaanse statistiek. Op het gebied van persoonlijkheidstypering heeft onze methodiek bij 113 van de 119 proefpersonen tot succes geleid. Een ongekende hoge score. Bij onze stressreductie hebben 48 van de 60 proefpersonen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 dagen stress hebben gehad hun stress met NLP verlicht. In al onze trainingen wordt de voortgang van alle deelnemers statistisch onderbouwd en gecontroleerd. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit en de resultaten van de trainingen ver boven het gemiddelde uitstijgen.

De Logica van Onzekerheid: de subjectieve Bayesiaanse filosofie van Bruno de Finetii
€15.00

De Taomananger

De Taomanager

De Taomanager

De Tao is twee en een half duizend jaar geleden opgeschreven nadat het in de eeuwen daarvoor in China furore gemaakt had als een effectieve manier om complexe organisaties te managen. Sindsdien hebben slimme managers het door de jaren heen zich eigen gemaakt, er op voortborduurd en er nieuwe inzichten aan toegevoegd. De grootste aantrekkingskracht van de Tao is dat zij belooft dat je als manager alles wat je maar wilt kan bereiken zonder daar iets voor te hoeven doen. Deze en andere ongekende vermogens worden in het vooruitzicht gesteld aan de taomanager.

Managementfilosoof Joost van der Leij heeft de Tao vertaald en bewerkt waardoor er een versie is ontstaan die op een briljante wijze de oorspronkelijke betekenis & bedoeling van de Tao weergeeft en tegelijkertijd direct laat zien hoe je deze eeuwenoude wijsheid concreet inzet in onze huidige complexe samenleving, organisaties, bedrijven en overheidsdiensten. De Taomanager is een boek voor leiders, managers en directieleden om hen te helpen boven zichzelf uit te stijgen en vermogens voor goed leiderschap in zichzelf te ontdekken waar zij zelf nooit van hebben durven dromen.

Met de Tao in handen brengt eenieder zich naar een aanzienlijk hoger niveau van functioneren. Zozeer zelfs dat je met recht mag spreken van iemand die binnen een organisatie alles bereikt zonder iets te doen: de taomanager!

Inhoudsopgave:

De taomanager: ongekende vermogens voor leiders, managers en directie
Inleiding
1 – Organisatie is betekenis
2 – Alles onbewust bereiken zonder iets bewust te doen
3 – Omgaan met medewerkers
4 – De oerbron van de organisatie
5 – Ruimte voor interpretatie
6 – Beïnvloeding
7 – De markt
8 – Tevredenheid
9 – Conservatief
10 – Het geheim van de ongekende vermogens
11 – Nut
12 – Hebberigheid
13 – Populariteit
14 – Het onbewustzijn
15 – De taomanager
16 – Werk en ontslag binnen de organisatie
17 – Macht zonder Tao
18 – Waarden en normen
19 – Vrijheid
20 – Onconventioneel
21 – Creativiteit
22 – De ware wil
23 – Vertrouwen
24 – Ongeschikt
25 – Regels
26 – Wijsheid
27 – Kwaliteiten
28 – Spelen
29 – Actie is nutteloos
30 – Strijd is hopeloos
31 – Conflicten zijn dom
32 – De markt
33 – Kracht
34 – Oorzaken
35 – De perfecte loopbaan
36 – Transparantie
37 – Bestuur
38 – Ongekende vermogens
39 – De ironische presentatie
40 – Lange termijn doelen
41 – Taomanagers
42 – De leer van de Tao
43 – Niets doen
44 – Keuzes maken
45 – Eindeloze energie
46 – Je goed voelen
47 – Studeren
48 – Proberen
49 – Flexibiliteit
50 – Het ontslag
51 – Trainingprogramma’s
52 – Geen bemoeizucht
53 – Hebzucht
54 – Meer wijsheid
55 – Toveren
56 – Zwijgen
57 – Invloed
58 – Beleid
59 – De gulden middenweg
60 – Samenwerking
61 – Macht
62 – Schuldgevoel
63 – Voorbereiding
64 – Aandacht voor details
65 – Puurheid
66 – Jezelf op de laagste plaats zetten
67 – Drie waardevolle dingen
68 – Boven verwachting
69 – Overmacht
70 – Het op jezelf toepassen
71 – Kennis
72 – Werk
73 – Rechtvaardigheid
74 – Angst voor ontslag
75 – Rondkomen van het loon
76 – Flexibiliteit
77 – Carrière maken
78 – Paradox
79 – Partijdigheid
80 – Isolatie
81 – Ware eenvoud

De Taomanager: ongekende vermogens voor leiders, managers en directie
€39.75

Het belang van persoonlijkheid

Wie kent ze niet, problemen op de werkvloer. Waar mensen samenwerken krijg je als bijna vanzelf conflicten. Meestal worden deze conflicten persoonlijk opgevat en vertaald in termen van iemand dwars zitten tot aan een persoonlijke vendetta aan toe. Soms is dat ook het geval maar in heel veel gevallen speelt er totaal iets anders, namelijk het slecht samengaan van twee of meer verschillende persoonlijkheidstypes.

De meeste organisaties doen wel iets met persoonlijkheidskenmerken. Maar meestal is dit voornamelijk erop gericht om enigszins rekening te houden met de persoonlijkheid van de ander wanneer je met hem of haar communiceert. Zelden wordt echter de link gezien tussen persoonlijkheid en conflicten. In meer dan vijftien jaar heb ik aan de hand van mensen hun persoonlijkheid conflicten opgelost en in bijna alle gevallen bleek dat waar mensen dachten dat de ander het persoonlijk op hen had gemunt er alleen onbegrip was voor het anders zijn van de ander.

Ons brein is er sterk op gericht om overeenkomsten te zien. Evolutionair gezien is dat erg handig. Als je ontdekt dat een specifieke beer gevaarlijk is, helpt het om de volgende keer dat je een andere beer ziet meteen te herkennen dat deze ook gevaarlijk kan zijn. Overleven wordt een stuk gemakkelijker wanneer je zaken kan categoriseren. Hoe handig overeenkomsten zien ook is, er zit helaas ook een onhandige kant aan. Met name op het gebied van persoonlijkheid zie je dat mensen in bijna alle gevallen wel met de mond belijden dat andere mensen misschien een andere persoonlijkheid hebben, maar in hun doen en handelen er nog steeds voor het overgrote deel van uitgaan dat de meeste mensen toch wel ongeveer hetzelfde in elkaar steken.

Zelfs organisaties die hebben ontdekt hoeveel beter hun activiteiten verlopen wanneer je enigszins rekening houdt met elkaars verschillen op persoonlijkheidsvlak zie je toch nog steeds deze zeer krachtige tool beperkt ingezet worden. Voor een groot deel komt dat doordat de medewerkers nog steeds diep van binnen overtuigd zijn dat andere mensen grotendeels hetzelfde zijn als zijzelf. Op het moment dat er dan een conflict speelt, is het brein veel te veel bezig met tactische zetten om te ontdekken hoe het conflict te winnen is in plaats van het veel nuttigere zoeken naar patronen op persoonlijkheidsvlak waar dit soort conflicten typisch uit voortkomen. Zulke patronen zoeken is veel nuttiger omdat wanneer deze patronen onderkend worden de oplossing voor het conflict meteen voor de hand ligt.

Er zijn namelijk maar een beperkt aantal persoonlijkheidstypes en er zijn dus maar een beperkt aantal patronen die tot conflicten leiden. Voor al deze conflictpatronen is al lang bekend hoe je ze het gemakkelijkst oplost. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar in alle gevallen heb je wel een goede strategie en concrete stappen die bijna altijd het conflict oplossen. Sterker nog, de meeste mensen die op basis van het onderkennen van verschillen op persoonlijkheidsvlak aan de slag gaan om het conflict op te lossen, verbazen zich erover hoe snel en effectief dat gaat en hoe weinig conflict er eigenlijk was, omdat het grootste gedeelte onbegrip en een gebrek aan kennis dan iets anders was.

Vandaar dat het voor organisaties zeer lonend is om te onderzoeken wat meer doen met de persoonlijkheid van alle medewerkers voor hen kan betekenen. Dit kan op tal van verschillende manieren. Van een manager die zichzelf herkent, 1-op-1 onder begeleiding van een coach, door middel van teambuilding of door een diepgravende analyse van niet alleen de hele organisatie, maar ook betrokken derde partijen. Denk hierbij eens aan het voordeel dat je hebt wanneer je inzicht hebt in de persoonlijkheidstypes van de inkopers waar jouw organisatie mee te maken heeft?

Ik – jij – wij – zij – het

Onbeperkt veranderen in bedrijf; vijf perspectieven naar duurzame transformatie door onbeperkt verander management

Lukt het u niet om uw verander ambities echt te laten landen? Blijven de prestaties van het bedrijf achter? Lukt het niet om nieuw gedrag in uw bedrijf te realiseren, om het gedrag te krijgen dat u en uw klanten willen zien.
U wilt organisatie echt lerend en effectiever maken. Klanten en stakeholders een of twee stappen voor zijn. Dan is business NLP een hele goede technologie. Wij zorgen er met onze technologie voor dat uw mensen leren vissen in plaats van dat wij de hengel voor u vasthouden. Met onze aanpak waarbij moderne NLP technologie een grote rol speelt. Zo zorg je er als leider van een verandering voor dat de verandering die je wilt zien blijvend is. In plaats van een alleen maar een analyse van het verleden zorg je er voor dat u alle kansen pakt. U maakt zorgt ervoor dat leren en veranderen permanent verankerd is in uw organisatie, afdeling of team.

Met moderne business NLP is de lerende organisatie snel te realiseren. Creëer een organisatie waarin de individuen permanent leren (het IK perspectief), de communicatie excellent is (het JIJ perspectief), de teams optimaal presteren (het WIJ perspectief) en er optimaal aansluiting is met wat klanten en stakeholders willen ( het Zij perspectief). En daarnaast zorgen we dat de systemen, werkwijzen en regels hier optimaal op gaan aansluiten (het HET perspectief).
Deze vijf perspectieven bekijken we met u tijdens de Quick Scan. Tijdens deze korte analyse verkennen we de kracht van uw organisatie, afdeling of team. We verkennen wat de huidige en toekomstige situatie zou kunnen zijn en we kijken wat er nodig is om uw organisatie een impuls te geven.

Michel heeft mij laten zien hoe je met bepaalde emoties kan omgaan en deze in positieve energie kan omzetten. Met name mijn mindset heeft daardoor een enorme positieve wending gegeven. En ik weet [...]
Michel is een man die vertrouwen weet te winnen en zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen. Zijn rustige uitstraling werkt aanstekelijk. Zowel als persoonlijk coach als groepscoach is Michel [...]
Ik ken Michel als facilitator voor teamtraining. In de sessie die hij heeft begeleid zat zijn toegevoegde waarde in de aandacht voor de deelnemers, waardoor het juiste startpunt werd gecreëerd en [...]
Michel is als een wervelwind binnengewaaid en heeft in korte tijd een goede teamscan gemaakt mbv MBTI profielen. Hierdoor is snel inzichtelijk gemaakt waar we als team staan, waar de individuele [...]
Ik heb Michel leren kennen als een vakkundige trainer in een management training. Hij weet op een professionele manier de pijnpunten boven water te halen in het functioneren van een groep en [...]
Michel Lapoutre is voor mij een zeer integere, deskundige coach en gesprekspartner geweest die het vermogen heeft om in korte tijd tot de kern te komen. Ik heb de samenwerking als erg prettig [...]
Ik heb een loopbaancoachingstraject gevolgd bij Michel en dit naar alle tevredenheid! Michel is pro-actief en enthousiast, heeft een enorme mensenkennis en is mede hierdoor in staat om op korte [...]
Michel is a great coach. He is kind and firm at the same time. He asks the right questions and encouraged me to find the answers myself. Michel helped me to take a little distance from myself [...]
Michel houdt je niet alleen een spiegel voor maar hij traint je ook, hij leert je beter communcieren zodat je beter/sneller je persoonlijke doelen kunt bereiken. Ik heb in dat opzicht veel van [...]
Michel la Poutre, wat een persoonlijkheid ! Zijn grote kracht is dat hij vanuit jouw persoonlijke situatie en drijfveren begeleiding geeft. Inzicht in competenties, kracht en uitdagingen en dit [...]
Michel heeft voor onze organisatie een 'teambuilding' gefaciliteerd als start van een zeer ambitieus SAP vernieuwingsproject. Knap was zijn vermogen om in één groep aansluiting te vinden bij de [...]
Ik heb Michel leren kennen als een coach die vragen durft te stellen. Zijn energie en drive zijn van grote betekenis geweest bij een belangrijke reorganisatie. Dit was de begin van het [...]
Michel laat het eigenaarschap van de verandering bij de medewerkers zelf. Maatwerk naar de mens start met wederzijdse acceptatie. De organisatie als geheel wordt uitstekend geassisteerd bij [...]
Zoekt u een creatieve regelaar/denker, die ook echt zorgt dat het goed komt, dan bent u bij Michel aan het goede adres. Ik heb in 2008 een individueel coachingstraject bij Michel gevolgd en hem [...]
Michel is een executive coach die zelf veel kennis en ervaring meebrengt met management, beleid en veranderen. Hij is een coach waar ik graag mee werk. Met zijn kwaliteiten als coach en [...]
Michel heeft in korte tijd een scherpe analyse en een plan gemaakt dat het team vooruit heeft geholpen. Zeer resultaatgerichte teamcoach, verbindt zich met de doelen van zijn klant.
Michel was a warm and inspirating person to work with. In hard times he showed the light and helped us moving on to our teamtarget. Thank you for your support in our SAP Benelux project
Michel is een coach met uitzonderlijk persoonlijk gewicht: hij laat je zien waar je de inzichten kan vinden. Hij heeft een energetisch sterke inslag. Daarnaast blijft hij doelgericht en een [...]
Als interimmanager valt Michel op door zijn heldere en snelle analyses, zijn vermogen verandering te bewerkstelligen en flow en energie in de organisatie te brengen. Een breed onderlegde en [...]
Ik heb Michel bij twee verandertrajecten leren kennen als een bevlogen en resultaatgerichte interim Verandermanager in mijn team. Hij is in staat mensen, processen en systemen zo aan elkaar te [...]
Michel is een professionele en charismatisch coach en sterk in analyseren. Hij heeft zeer snel door waar de schoen wringt. Zijn aanpak is prettig confronterend en bereikt daarmee snel [...]
Ik heb Michel leren kennen als een heel prettig en open persoon èn als een zeer goede en ervaren coach. Hij heeft mij niet alleen uitstekend geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn [...]
Michel is a dedicated transformation manager, working on a people management basis. He has a sharp eye for social and cultural aspects of change management, combined with economical insight and skills.
Michel is in staat op de verschillende niveaus met een passende intervemtie te komen. Zijn begeleiding hierbij zorgt voor een open en constructieve houding van betrokkenen. Dit heeft een zeer [...]
Ik heb onder begeleiding van Michel een coaching-traject gedaan. Michel heeft mij op een prima manier begeleid, down-to-earth coaching (geen zweverig chaka-gedoe) en pragmatische, interessante en [...]
Michel is a great coach. He awakens you from the daily routine of work and helps to create your own ideal future perspective and, more importantly, the road to get there. Very inspiring!
Michel is een warme, enthousiaste en zeer kundige begeleider van groepen en individuen. Hij biedt ruimte en veiligheid, en weet mensen op een aanstekelijk positieve manier te stimuleren om het [...]
Michel can deliver very effectively as a coach in individual relationships and in a team setting. He has the right combination of theory and practical solutions. He gains instant interest and [...]
Michael is a dedicated coach with a strong focus to make you aware of your drives and constraints and for organisations how to improve. Feedback from clients referred to Michael is very [...]
Michel is een stimulerende coach die helpt voor duidelijke resultaten te gaan. Zowel individueel als met teams. Het is zijn keus om altijd positief te blijven, en dat straalt hij af op anderen. [...]
Michel is een sympathieke gesprekspartner en een waardevolle coach. Hij tast namelijk zeer snel en op een plezierige, mensgerichte manier af wat de coachbehoefte is en geeft aansluitend daarop [...]
Michel is a personable coach with a good balance between individual and concern goals.
Michel doorziet situaties snel en biedt met effectieve interventies snel zichtbare verandering en verbetering. Een mooie combinatie tussen ratio en gevoel is wat ik bij Michel zie en ervaar. Hij [...]
The sessions i had with Michel were an eye opener for me, my career path has changed because of him helping me to recognize my possiblilities.
Michel is a sharp, focused and personable coach and change consultant that achieves results for the long run.
Michel is een professionele coach die zeer snel doorheeft waar ergens de schoen wringt. Hij pakt op een prettig confronterende wijze door en bereikt snel aansprekende resultaten. Hij heeft een [...]
Ik heb Michel leren kennen als een bekwame rustige coach. Die doortastend te werk kan gaan. Heb veel aan zijn tips gehad en heb deze kunnen gebruiken om meer richting te geven aan mijn [...]
Ik heb met Michel kennis gemaakt bij het ministerie van VenW waar hij veel individuele coachingstrajecten met medewerkers deed. Daarna heb ik hem twee keer ingehuurd. Hij heeft twee keer [...]
I felt very encouraged by Michel's personal touch and integrity. Rather than advice me, Michel helped me see my personal drive and motivation more clearly.
Michel is snel, slim en heeft vooral oog voor de mens in de organisatie. Het was een feest om met hem samen een MT-sessie te begeleiden. Hij heeft veel oog voor het proces en voor het empoweren [...]
Michel is een zeer fijne, scherpe en betrouwbare coach. Hij weet met diverse technieken en open gesprekken snel tot de kern te komen. Ik heb veel aan Michel gehad zowel op het vakinhoudelijke [...]
Michel is een betrokken en bevlogen coach, die op maat het ontwikkelingstraject biedt dat bij je past. In gesprekken weet hij de vinger op de goede plek te leggen en zorgt hij dat je altijd [...]
In the period I've worked with Michel I have seen a dedicated man, with clear communicative skills and persistence to succeed. The way Michel organised the communication in the project and [...]
Gedurende de anderhalf jaar dat ik samen met Michel La Poutre vorm heb mogen geven aan een complex verandertraject binnen een grote organisatie, heb ik Michel leren kennen als een mensenmens met [...]
When dark clouds are gathering over a project, Michel makes you see the rays of sunlight. Michel excels in motivating both individuals and groups.
Michel is met recht een coach. Groepssessies, brainstorms onder zijn 'leiding' verlopen uiterst prettig. Hij laat het team het werk doen, maar stuurt naar beter resultaat. Soms met een trucje, [...]
Michel is a inspiring person, a driven professional challenged to get the best out of people. He has a lot of experience on the social skills needed for good management. He doesn’t avoid [...]
Michel is an excellent coach who does add significant value.
In zijn teamcoaching en in individuele gesprekken is Michel binnen heel korte tijd vertrouwenwekkend. Hij is empathisch. Hij laat het proces niet alleen bij de groep of het individu, maar heeft [...]
Met Michel haal je iemand in huis die goed kan luisteren en analyseren. Hij komt in eerste instantie rustig en bescheiden over, maar je merkt al snel dat hij een schat aan ervaring meebrengt (en [...]
Excellent people skills, great coach, large network.
Michel is a people oriented manager. A friendly and symphatic couterpart on senior and executive level. Has knowledge managing processes in organisations ranging from small business to large [...]
Michel is a great business strategist and business coach who does not loose sight of the human element and the underlaying motives of people. He unites people whilst keeping an eye on the overall [...]

Stress reductie

Stress

Stress

Er is veel te veel stress voor de meeste managers, leiders en directieleden. Die schokkende conclusie is onvermijdbaar wanneer je hun vraagt hoeveel tijd zij vrij van stress zijn. Het antwoord is meestal dat ze bijna geen enkele tijd vrij van stress zijn. Om die reden coacht NLP Master Trainer Joost van der Leij dan ook met grote regelmaat managers, leiders en directieleden die te veel stress hebben. Voor deze stressreductie heeft hij een gestandaardiseerde aanpak welke hij graag gratis met je deelt. Voor een deel opdat je meteen zelf aan de slag kan gaan met stressreductie, maar uiteraard ook voor een deel opdat je zelf kan ervaren hoe gemakkelijk je met NLP stress kan reduceren. De ervaring leert dat er genoeg mensen zijn die aan de hand van dit gratis rapport zelf prima in staat zijn om stress te verminderen. Daarnaast blijven er nog genoeg mensen over voor wie coaching de beste optie is voor stressreductie.

Minder stress

Stressreductie werkt met de concrete NLP technieken uit dit rapport aan de hand van drie zaken. In de eerste plaats krijg je minder stress door direct het gevoel van stress aan te pakken. In de tweede plaats krijg je minder stress door de zorgen over de toekomst weg te nemen en tenslotte krijg je minder stress door negatieve gedachten onschadelijk te maken en te vervangen door gedachten waar je juist kracht en rust van krijgt in plaats van stress. Bij deze stressreductie hebben 48 van de 60 proefpersonen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 dagen stress hebben gehad hun stress met NLP verlicht.

Dus wanneer je zelf direct met stressreductie aan de slag wil, vraag dan meteen dit gratis rapport over stressreductie op. Of, als alternatief, bestel het boek “Breintraining: handboek voor moderne NLP” waar dit uitgebreide rapport op is gebaseerd. Met het boek krijg je natuurlijk nog veel meer, maar voor het reduceren van stress is het rapport genoeg. De prijs van Breintraining is 19,75 euro inc. 6% BTW en je kan het met het onderstaande formulier bestellen. Wanneer je alleen het rapport wilt, vraag dit dan op via het onderste formulier:

Breintraining: handboek voor moderne NLP
€19.75

Of vraag het gratis stressreductie rapport op:

Backcasting

Michel la Poutre

Michel la Poutre


Backcasting is een managementtechniek waarbij je vanuit een toekomstige gewenste situatie terugrekent naar het nu om erachter te komen op welke wijze je deze gewenste situatie kan bereiken in de toekomst. Als je mensen vraagt om vooruit te kijken dan blijkt dat bijna niemand verder kan kijken dan een paar jaar, en dat is al ver! Met backcasting kan je een veel langere termijn in ogenschouw nemen. Of het nu om de komende vijf jaar, tien jaar of zelfs dertig jaar gaat, met backcasting kan je probleemloos ontdekken hoe mensen de toekomst zien. Om die reden is backcasting dan ook de ideale tool voor het ontwikkelen en delen van een visie binnen een team of de gehele organisatie.

Het blijkt namelijk dat een gedeelde visie van groot belang is voor het goed functioneren van een organisatie of een team. Maar hoe weet je dat een team de visie van een manager, leider of directielid deelt? Backcasting biedt daarop het antwoord. Door een gezamenlijke reis te maken vanuit de toekomst terug naar het nu, kan iedereen gedurende de hele tocht zijn eigen input geven en tegelijkertijd de input van anderen aan zijn eigen visie toevoegen. Om die reden werkt Michel la Poutre dan ook altijd met backcasting binnen organisaties en teams.

Michel la Poutre heeft door op een slimme manier NLP te gebruiken een speciale versie van backcasting ontwikkeld die dankzij NLP veel dichter bij de neurologische werking van het brein staat en door de hypnotische taal van NLP veel beter in mensen wordt verankerd. Over backcasting en NLP heeft hij een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het NLP tijdschrift “INzicht”. Met het onderstaande formulier vraag je dit artikel over backcasting gratis op. Het artikel over backcasting is gebaseerd op Michel la Poutre’s boek “Onbeperkt Veranderen” waar we uiteraard graag reclame voor maken. Dus wil je meer weten over backcasting bestel dan of Michel la Poutre’s boek of vraag met het onderste formulier zijn artikel over backcasting gratis op:

Onbeperkt veranderen
€17.85

Of vraag het gratis artikel over backcasting op:

Quickscan

Met de Quickscan wordt razendsnel binnen de organisatie geïnventariseerd wat de behoefte zijn rond de diensten die Zakelijk NLP levert zoals:

  1. In Company NLP Trainingen;
  2. Loopbaanbegeleiding;
  3. Teambuilding;
  4. Branding & Marketing;
  5. Hypnotische reclameteksten.

Wanneer je wilt dat er een Quickscan wordt gedaan, vraag dan de offerte op met het onderstaande formulier: