Maandelijks archief: oktober 2013

Branding & Marketing

Joost van der Leij

Joost van der Leij

Over Branding & Marketing bestaan veel misverstanden, voornamelijk de wereld in geholpen door mensen die veel hebben gestudeerd, maar weinig praktijkervaring hebben als ondernemer. Branding & Marketing zijn twee cruciale stappen in het Sales proces. Kort samengevat geeft Branding je klanten de reden waarom ze specifiek bij jouw organisatie kopen en zorgt Marketing ervoor dat je genoeg contactgegevens van mensen hebt zodat de mensen van de Sales hen met hun boodschap kunnen bereiken.

Wanneer een commerciële organisatie slecht loopt dan ligt het altijd aan een van deze drie. Of de Branding is onvoldoende op orde waardoor potentiële klanten geen reden hebben om een product of dienst te kopen. Of de Marketing is onvoldoende op orde waardoor de boodschap van de organisatie onvoldoende potentiële kopers bereikt. Of de Sales is onvoldoende op orde zodat potentiële klanten nooit om geld wordt gevraagd.

Voor meer dan zestig bedrijven hebben we de Branding & Marketing uitgezocht en opgezet. Als eerste wordt in een interactieve sessie de Brand Essence van het bedrijf ontdekt. Aan de hand van de Brand Essence worden legendarische verhalen ontwikkeld die het bedrijf promoten. Daarna worden die verhalen door middel van Pull Marketing de wijde wereld in gezet. Dankzij de goede statistische onderbouwing kan je laten zien dat voor elke euro die een bedrijf aan Branding & Marketing uitgeeft, afhankelijk van de bedrijfstak en het economisch klimaat, er tussen de tien en twintig euro omzet wordt gegenereerd.

Wanneer je met Branding & Marketing aan de slag wil, vraag dan via het onderstaande formulier een offerte aan voor Branding & Marketing. Een medewerker zal dan contact opnemen om te informeren naar de grote van de onderneming zodat een goede offerte kan worden gemaakt voor Branding & Marketing. Voor Branding & Marketing is het namelijk nodig om voor de gehele organisatie één paraplu te vinden die als Brand Essence werkt.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Elk mens heeft zijn eigen persoonlijkheid. Organisaties die hier geen rekening mee houden, staan meteen in punten achter op de concurrentie die dat wel doet om de eenvoudige reden dat teams veel beter functioneren wanneer je goed rekening houdt met verschillen qua persoonlijkheid. Modern neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid voortkomt uit de hardware-structuur van het brein. Je kan aan de hand van een breinscan zien wat voor persoonlijkheid iemand heeft.

Uiteraard is er één meest optimale manier om persoonlijkheid in kaart te brengen. Deze methodiek is echter nog niet gevonden. Vandaar dat er binnen het bedrijfsleven tal van verschillende mogelijkheden rondzwerven. Van MBTI, Belbin, Spiral Dynamics en Management Drives tot het Enneagram. De meest wetenschappelijke aanpak is de Big Five waarbij alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht worden tot vijf kerneigenschappen. Vanwege het wetenschappelijk karakter is de Big Five echter minder geschikt voor concrete toepassing in het bedrijfsleven. De meeste goede manieren om persoonlijkheid in te schatten, zoals bijvoorbeeld MBTI, zijn wel terug te herleiden tot de Big Five.

Managementfilosoof Joost van der Leij heeft aan de hand van de Big Five het Neurogram® ontwikkeld op basis waarvan er een 1-op-1 relatie te leggen is met de Big Five. Het Neurogram® model is de beste optie om de persoonlijkheid van teamleden in kaart te brengen om de volgende drie redenen:

1) Als enige is het Neurogram® een dynamische beschrijving van de persoonlijkheid in plaats van een statische. Dit betekent dat het model duidelijk maakt hoe mensen onder invloed van stress en ontspanning respectievelijk de negatieve of de positieve kant van hun persoonlijkheid laten zien.

2) Als enige maakt het Neurogram® gebruik van subjectieve Bayesiaanse statistiek voor het bepalen van mensen hun persoonlijkheidstype. Uit protowetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 113 van de 119 deelnemers (95%) deze methode correct de persoonlijkheid vaststelt. Dit is een ongekend hoge betrouwbaarheid.

3) Als enige heeft het Neurogram® een model over hoe medewerkers in teams op elkaars persoonlijkheid reageren. Het Neurogram® laat precies zien wie goed met elkaar samenwerkt, met wie er geen klik is en tussen wie conflicten het meest voor de hand liggen. Gelukkig geeft het Neurogram® ook precies een handleiding om goed met elke medewerker om te gaan.

Om deze drie redenen is het cruciaal dat elke organisatie de Neurogramtypes van alle medewerkers vaststelt zodat zij kunnen worden getraind om beter met elkaar om te gaan. Gelukkig kan dit effectief in grote groepen worden gedaan. Met humor neemt Master Trainer Joost van der Leij hele groepen bij de hand en neemt hij ze mee door het Neurogram® model heen. Bij deze vorm van teambuilding ontdekt men niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar leert men ook de persoonlijkheden van de andere teamleden kennen. Juist doordat dit met veel humor gebeurt en omdat conflicten nooit aan personen worden gekoppeld, maar juist van hen worden losgekoppeld en verbonden worden met hoe abstracte types met elkaar omgaan, is het de meest ideale vorm van teambuilding. Het aantal conflicten wordt minder, men houdt op te denken dat de ander erop uit is om iemand bewust dwars te zitten en krijgt begrip voor het anders zijn van de andere medewerkers. Kortom, geen organisatie kan zonder het Neurogram® en wanneer je teambuilding professioneel wilt aanpakken dan is het Neurogram® de juiste weg.

De hele presentatie over Teambuilding is te zien op de volgende DVD:

Teambuilding: NLP en het Enneagram in een zakelijke omgeving
€14.99

Hier volgt de beschrijving van de Teambuilding DVD:

Voor het goed functioneren van een onderneming of organisatie is het van cruciaal belang dat mensen goed samenwerken. Er zijn nogal wat oorzaken die deze samenwerking kunnen belemmeren. De meest voorkomende oorzaak hiervan is wederzijds onbegrip. De meeste mensen veronderstellen dat andere mensen niet alleen lichamelijk ongeveer hetzelfde in elkaar steken als zij zelf, maar ook qua innerlijke belevingswereld. Terwijl dit geenszins het geval is. De meeste andere mensen zijn echt anders. Door deze verkeerde inschatting ontstaat er veel onbegrip voor het gedrag dat afwijkt van de eigen standaard. Tot overmaat van ramp wordt dit “vreemde” gedrag vaak ook nog eens uitgelegd als “gericht tegen mij” met alle gevolgen van dien.

De oplossing is gelukkig eenvoudig. Wanneer mensen inzicht krijgen in de andere persoonlijkheden op de werkvloer vallen de puzzelstukjes in elkaar en ontstaat er begrip voor elkaar. Door op humoristische wijze elkaars typische eigenaardigheden te leren kennen, wordt de soms gespannen situatie ontwapend en kan men om elkaar en zichzelf lachen. Zodra men erachter komt dat het “vreemde” gedrag van de ander juist heel begrijpelijk is vanuit een ander perspectief bezien, leren de medewerkers dat dit gedrag op generlei wijze tegen hen gericht was, maar dat het eenvoudigweg is hoe iemand in elkaar steekt.

Dit inzicht in de persoonlijkheid van de ander kan je het beste bereiken met het Enneagram, een leer over persoonlijkheid die door Joost van der Leij verbonden is met het psychologisch bewezen systeem van de Big Five. Het is de ideale methodiek voor Teambuilding. Op deze DVD laat Joost van der Leij zien hoe je met humor je eigen Enneagramtype kan ontdekken en hoe je het beste met de zes “lastposten” van het Enneagram binnen je organisatie om kan gaan. Als bonus laat Michel La Poutre zien hoe je met NLP en tijdslijnen ervoor kan zorgen dat de neuzen binnen een team een en dezelfde kant op staan. Deze DVD is een live weergave van de “NLP en het Enneagram binnen een zakelijke omgeving” lezingen.

Loopbaanbegeleiding

Michel la Poutre

Michel la Poutre

Michel la Poutre heeft het vaak gezien: een medewerker of een leidinggevende staat onverwacht met lege handen in de arbeidsmarkt. Geconfronteerd met deze situatie zijn mensen niet zelden geneigd tot ondoordacht en onzorgvuldig handelen. Zij voeren gesprekken zonder dat zij helder antwoord kunnen geven op de vraag: wat wil ik en wat kan ik op dit moment? Dit is volkomen zinloos en vaak zelfs contraproductief. Michel begeleidt zoekende professionals in het zetten van een aantal belangrijke stappen.

Zelfanalyse

Voordat een professional de markt op gaat om zichzelf te verkopen, is het belangrijk tot inzichten te komen over zijn of haar ambities, dromen, levensdoelen en van daaruit op de criteria waar de volgende baan aan moet voldoen. Zelfanalyse, waarin deze en andere vragen aan bod komen, is een geëigend middel om tot de noodzakelijke inzichten te komen.

Profiel maken en netwerken

De keuze voor een bepaalde richting is gemaakt. Nu moet het CV worden aangepast, het bijbehorende ‘verkoopverhaal’ worden geformuleerd én geoefend, een plan van aanpak gemaakt, relevante netwerken in kaart gebracht. Daarna moet de professional met zijn verhaal naar buiten: naar de tussenpersonen en beslissers in de gezochte sector, naar de eigen contacten.

Planmatig handelen.

Van groot belang is dat de professional in deze fase planmatig handelt: één consistent verhaal aan de buitenwereld, geen ondoordachte koerswijzigingen, zorgvuldig en gefocust, met een doorwrochte boodschap, netwerkend op het doel af. Daarbij zal Michel voortdurend met raad en daad terzijde staan: bijsturend, kritisch, professioneel en inspirerend.

Coaching in de nieuwe baan

Wanneer de professional een nieuwe baan heeft gevonden, kan Michel hem of haar desgewenst blijven coachen. Een coachtraject van ongeveer 6 maanden is gebruikelijk en kan de coachee goed op weg helpen in de nieuwe functie.

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

In company NLP trainingen

Van alle onderwerpen die je op de Zakelijk NLP website vindt, geven wij op maat gemaakte in company trainingen. Hieronder lees je de ervaringen van deze in company trainingen bij Rijkswaterstaat:

Wat is de essentie van NLP toegepast op het leiden van verandering? Hoe kan een coach of leider werken met taalpatronen? Hiermee gingen veertien interim managers, topadviseurs en coaches van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag. Tijdens een tweedaagse NLP-workshop op 22 en 23 juni 2009 op Landgoed Oud Poelgeest leerden zij de nieuwste en meest effectieve NLP technieken van dr. Richard Bandler.

De halfjaarlijkse trainingsdagen van de afdeling “Bureau Adviseurs” werden deze keer gegeven door Michel La Poutre en Joost van der Leij. Bureau Adviseurs is dé club van interne adviseurs, zeer ervaren interim managers en topcoaches van de Rijkswaterstaat; investeren in gezamenlijke opleidingsdagen om met en van elkaar te leren heeft een hoge prioriteit.

NLP-technieken bieden bijzondere mogelijkheden die veranderingen bij een individu, team of organisatie aanzienlijk eenvoudiger en prettiger laten verlopen. De krachtige verandertaal en de effectieve en eenvoudige technieken van Richard Bandler voegen waarde toe aan het werk van veranderaars, coaches en tijdelijk leiders. De deelnemers leerden in de workshop vooral door te doen en te ervaren. Technieken als de gevoelsomdraaitechniek, beslissingen nemen met NLP en persoonlijke backcasting bleken zeer goed toepasbaar. Het maakt het werk van de professionele veranderaar aanzienlijk effectiever.

Persoonlijke backcasting helpt mensen om in beweging te komen voorbij hun “normale” beperkingen. De techniek werkt vanuit een inspirerende verre toekomst waarbij de coach met de gecoachte geleidelijk terugfilmt naar het ‘hier en nu’. Met deze techniek leren mensen dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten, ervaringen uit het verleden te benutten, en tegelijk live te veranderen wat er nodig is om meer succes & plezier te krijgen in hun leven en werk. Naast persoonlijke backcasting is het vergelijkbare collectieve backcasting uitstekend toepasbaar binnen teams en zelfs voor hele organisaties.

Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram

Onbeperkt aan de slag

Onbeperkt aan de slag

Joost van der Leij heeft het boek over ondernemen geschreven dat hij had willen hebben toen hij aan zijn eerste (en tweede) onderneming begon. De focus van dit boek ligt op Branding, Marketing en Sales en het belang van de ondernemer zelf bij deze drie. Aan bod komen de volgende onderdelen: – Het mooie leven van de ondernemer – De essentie van ondernemen – Starten als ondernemer – Hoe maak je een businessplan – Financiering binnenhalen – Direct Response Branding – Pull Marketing – Hard selling – Je zakenpartner inschatten met het Enneagram.

Toen Joost van der Leij zijn derde bedrijf startte nam hij zich één ding voor. Nooit meer net-werken, cold calling of wacht tot er een keer een opdracht gegund wordt. In plaats daarvan aan de slag met een structurele marketing methode die statistisch bewezen nieuwe potentiële klanten in contact brengt. En dat heeft hij geweten. De eerste week waren er dertig potentiële klanten, de volgende week zeventig erbij en daarna weer. In de loop van de jaren heeft hij aan deze methodiek Branding en Sales technieken toegevoegd die ervoor zorgen dat je meer deals en grotere deals sluit met meer klanten.

Dit Branding, Sales en Marketing systeem heeft hij nu beschreven in zijn nieuwe boek Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram. Aangevuld met overige informatie die hij, achteraf, had willen hebben bij de start van zijn eerste (en tweede) onderneming. Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Het mooie leven van de ondernemer – Het lijkt zo mooi je eigen baas zijn, maar is dat ook zo?
2. De essentie van ondernemen – Ondernemen is risico’s nemen en daar moet je wel tegen bestand zijn.
3. Starten als ondernemer – Met welke zaken moet je allemaal rekening houden wanneer je start.
4. Hoe maak je een businessplan – Alle onderdelen die in een zakelijk en effectief businessplan moeten staan zonder de overbodige rompslomp die je alleen maar van het ondernemen afhoudt.
5. Financiering binnenhalen – Ik ben een groot voorstander van bedrijven die gestart worden met no budget of low-budget, maar als je dan toch geld nodig hebt staat hier hoe je dat het beste kan aanpakken.
6. Direct Response Branding – Voordat mijn ogen geopend werden, dacht ik dat Branding alleen voor de allergrootste multinationals weggelegd was. Maar nu weet ik dat Branding het sterkste wapen van een kleine ondernemer tegen grote concurrenten is.
7. Pull Marketing – Stop achter mogelijke klanten aan te rennen en laat ze in plaats daarvan naar jou toe rennen.
8. Hard selling – Als je een topproduct of dienst levert, dan is het je morele plicht om zo goed mogelijk iemand dit te verkopen.
9. Je product of dienst daadwerkelijk leveren – Maar alles staat of valt bij de kwaliteit die je levert.
10. Zakenpartners inschatten aan de hand van het Enneagram – Zaken doen is leuk, maar je moet zo nu en dan wel goed opletten met wie je in zee gaat.

Hier zijn twee reacties op dit werk:

“Verkopen is gewoon mensen helpen de goede beslissing te nemen.
Joost: ‘Wat is de goede beslissing? Dat ze bij jou komen voor counselling of coaching natuurlijk. Jij hebt ze iets unieks te bieden, iets dat zij nu precies nodig hebben. Het is je plicht om dat aan ze te verkopen. Je morele plicht. Als je het niet doet gaan ze namelijk naar een ander die ze minder goed zal kunnen helpen. Daardoor gaan ze van de regen in de drup en dat is jouw schuld. Had je jezelf maar moeten verkopen…’

Kortom: het volgen van een workshop bij Joost is niet alleen leerzaam, maar ook verrassend en doorspekt van een dosis humor.”

de Counsellor: tijdschrift voor counselling en coaching jaargang 11, nummer 1 – maart 2008.

Een lezer schreef mij:

“Ik heb genoten van het boek over ondernemerschap. Staan voor mij een aantal zaken in die ik meeneem. Ik heb vastgehouden dat je goed de markt in beeld moet hebben voordat je een bedrijf opzet. De stelling dat je vooraf moet nadenken over wie jou bedrijf gaat kopen maakt dat je toch anders over de potentiële onderneming nadenkt. Ik heb dit inzicht inmiddels in een paar discussies gebruikt en iedere keer zet het mensen aan het denken.”

Arjan Bruggink

Onbeperkt aan de slag: excellent ondernemen met NLP en het Enneagram
€17.50

Onbeperkt veranderen

Onbeperkt veranderen

Onbeperkt veranderen

De wereld van veranderaars zoekt naar effectievere methodes. Dit boek biedt soelaas: het komt met een verrassende aanpak. Hiermee kan je beperkingen en obstakels van jezelf, je team en je organisatie makkelijker omzetten in kansen en mogelijkheden . Dit boek is voor mensen die willen leren om vanuit flow te handelen en te begeleiden. Wanneer je geleerd hebt hoe je zelf in een flow kan komen en blijven, leer je wat er nodig is om verandering te leiden bij personen, in teams en organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten uit NLP en het Enneagram. Hierdoor zorg je er eerst voor dat je grip krijgt op je eigen emoties en dat je je eigen toekomst vorm geeft. Leer de geheimen van excellente communicatie met NLP.

Verbeter je zelfkennis en mensenkennis met MBTI en het Enneagram. Zodat je vanuit je eigen kracht in staat bent bij personen, teams en organisaties
werkelijke verandering te brengen.

Michel La Poutre (1961) is bedrijfskundige, en werkt zelfstandig als veranderaar van managers, teams en organisaties. Met een schat aan ervaring bij Fortune 500 bedrijven en de top van de overheid heeft hij zich de laatste jaren ontwikkeld tot topcoach en trainer. Hij is bij veranderprocessen waar hij bij betrokken is altijd op zoek naar wat echt werkt, en deelt zijn geheimen in dit boek.

Onbeperkt veranderen
€17.85
Change, transitie of transformatie of tijdelijk manager, board room consultant en executive , team - en loopbaan coach
Bereikt uw organisatie, uw team of uzelf niet wat u wilt bereiken? Heeft u hulp nodig om uw organisatie, uw teams en uw medewerkers veel beter te laten presteren. Laat mij u helpen doelen en [...]

NLP Business Masterclass II

Nu u als executive heeft gezien wat de NLP Business Masterclass deel 1 omvat is het interessant om te kijken naar deel 2. Uitgangspunt voor deel 2 is dat er in ieder geval alles in zit zodat deel 1 en deel 2 tezamen recht geven op het NLP Business Practitioner certificaat van The Society of NLP uit de VS, wereldwijd het meest geaccepteerde NLP certificaat. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om dit steeds te doen binnen het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem zoals we dat in deel 1 hebben geïntroduceerd. Ondertussen heeft u zelf ervaren dat de NLP Business Masterclass niet alleen gegeven wordt door twee inspirerende trainers die daadwerkelijk iets nieuws dat ook terdege is onderbouwd brengen, maar dat het minstens zo belangrijk is dat de medecursisten van uw niveau zijn. Echte peers om mee te sparren en te ontdekken hoe zij het doen in hun organisatie.Opnieuw omvat de training in deel 2 van de NLP Business Masterclass onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass deel 2 ook weer op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd. De NLP Business Masterclass deel 2 staat alleen open voor deelnemers die reeds de NLP Business Masterclass deel 1 hebben gedaan.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.

Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. In deel 2 van de NLP Business Masterclass gaan we verder waar we in deel 1 zijn gebleven. Waar in deel 1 de nadruk ligt op het direct aanpakken van de emotie, zal de kern van dit onderdeel van deel 2 zijn hoe nare gebeurtenissen die negatieve referentiepunten worden kunnen worden geneutraliseerd en hoe zorgen over de toekomst omgebogen worden naar toekomstscenario’s waar rust en zekerheid uitstraalt. Bij executives is de meest voorkomende klacht dat zij veel te veel stressen over mogelijke problemen in de toekomst. Met Business NLP is het eenvoudige zaak om deze ingebeelde rampscenario´s te stoppen en te vervangen door, nog steeds worse case scenario’s, maar dan wel zodanig dat er kracht, vertrouwen en ontspanning uit voortkomt.
  Thema 2 – JIJ
Waar in deel 1 de nadruk ligt op goed leren luisteren en goed leren communiceren zodat steeds helderder wordt wat er precies wordt bedoeld, ligt de nadruk in deel 2 van de NLP Business Masterclass vooral op het beïnvloeden van de ander. Beïnvloeding wordt niet altijd als positief gezien en dat is de reden dat wij als een van de weinige beinvloeding met NLP trainen. Zeker in een zakelijke omgeving is lang niet alle beïnvloeding meteen goed voor iedereen. Uiteraard stellen wij het belang van de organisatie voorop. Tegelijkertijd blijft het zo dat een leider zo nu en dan harde maatregelen dient te nemen. En wanneer dat het geval is, dan is het van groot belang dat de boodschap nooit in een vorm wordt gegoten die goed is bedoeld, maar slecht is geformuleerd zoals helaas te vaak het geval is bij grote organisaties.
     
Thema 3 – WIJ
In deel 1 zijn we in het kader van het thema “WIJ” aan de slag gegaan met NLP technieken waarbij je in de tijd kan zien welke kant de organisatie opgaat. Deze beelden spreken vooral uit wat de organisatie zich voorstelt dat zij kan verwezenlijken. Net zo belangrijk is echter hoe de organisatie zichzelf ziet. Niet op het niveau van capaciteiten, maar op het niveau van identiteit. Waar staat de organisatie voor en wat voor soort organisatie is het. Nadat de leiders van een organisatie dat hebben bepaald, blijkt vaak het probleem hoe je de medewerkers zodanig van deze nieuwe visie op de identiteit van de organisatie overtuigd dat zij deze nieuwe identiteit zich ook helemaal eigen maken.
  Thema 4 – ZIJ
In deel 1 ligt de nadruk op de beste NLP strategieën op het vlak van personal branding en informatie-marketing. In deel 2 verleggen we de focus richting het goed omgaan met de klant. Klantgericht denken door je te verplaatsen in de klant. Rapport opbouwtechnieken waardoor het contact met de klant veel soepeler loopt. Het gebruik van ankers om de high-lights in de relatie met de klant zodanig vast te leggen dat je de klant er op een onbewuste manier aan kan helpen herinneren hoe goed het is gegaan op momenten dat het een keer wat minder loopt. Door het contact met de klant te optimaliseren, doet u op een goede manier wat vandaag de dag in deze markt het grootste belang heeft: relatie-management.

Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.

Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 15 mei 2014
Vrijdag 16 mei 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Zondag 18 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.

NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed te leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.

NLP Business Masterclass I

Als executive heeft u het allemaal al eens gezien. Anders was u niet gekomen waar u nu bent beland. Natuurlijk heeft u niet echt alles gezien, maar u hoort vaak genoeg hetzelfde verhaal voorbij komen. Veilige plannen met te weinig innovatie of out of the box voorstellen met te weinig realisme, u heeft ze allemaal voorbij zien komen. Toch wilt u nog meer leren. De vraag is dan: waar haalt u inspiratie en wijsheid vandaan waar u nog verder mee komt? Het IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem is het antwoord. Het besteantwoord is eenvoudig: uw peers. Andere executives die weliswaar binnen een andere organisatie functioneren of zelfs binnen een ander ecosysteem, maar die, net als u, ook veel bereikt hebben en ook “alles” hebben gezien. Zij zijn unieke sparringspartners met wiens interactie u beide verder komt.Het een na beste antwoord ligt gevoeliger: training in onconventionele tools met een gedegen fundament. Geen veiligheid, maar ook geen out of the box mentaliteit. Bekende puzzelstukjes waar al decennia ervaring mee opgedaan is die op een onconventionele manier bij elkaar gelegd worden zodat het opeens wel klikt en klopt. Met het door Michel la Poutre en Joost van der Leij ontwikkelde IK-JIJ-WIJ-ZIJ systeem werkt u tijdens deze training aan vier onderdelen. Goed omgaan met de eigen emoties en stress (IK). Excellent communiceren met de ander (JIJ). Visie onttwikkelen en delen binnen teams en de organisatie (WIJ). Diensten, producten en plannen weten te verkopen aan mensen buiten de organisatie en de markt als geheel beïnvloeden (ZIJ). The Executive Program combineert zowel het beste antwoord als het een na beste antwoord. Gegarandeerde partners van niveau. Met de NLP Business Masterclass op wereldtop niveau.Business NLP is wellicht bekend. Het levert leiders een unieke know how op over krachtige verandertechnologie die wereldwijd gebruikt wordt. NLP vergroot de mogelijkheid om sturing geven aan effectieve communicatie, veranderen en prestatieverbetering. NLP heeft zich de afgelopen jaren zich steeds verder in de toepassingsgebieden leiderschap- en managementontwikkeling in organisaties ontwikkeld.In The Executive Program gaan we met Business NLP veel verder dankzij het permanent up to date blijven met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en een gedegen filosofisch fundament.
Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn als leider en op zoek zijn naar effectieve methoden om hun eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en daarbij weten dat dit verder gaat als alleen maar vaardigheden en kennis. Deelnemers zijn veelal managers en professionals die deze opleiding als een belangrijke ondersteuning zien in hun eigen ontwikkeling in hun vakgebied en als mens. U kunt er van uit gaan dat u beter gaat presteren en vaker en makkelijker ‘in flow’ zult zijn. Door de diversiteit aan deelnemers wordt het uitwisselen van (leer)ervaringen en het aangaan van inspirerende contacten vanzelf gestimuleerd.
NLP voor Executives 
Ontwikkelingen in de huidige maatschappij eisen krachtige leiders met verschillende soorten intelligentie, emotioneel, spiritueel en fysiek en daar draagt NLP aan bij.Deze korte, geavanceerde training geeft u excellente tools in handen. De training heeft diepgaande impact op de bewustwording van het eigen gedrag en de eigen manier van communiceren. U ontwikkelt zich als mens en als leider. Het geeft een overzicht van alle succesvolle NLP technieken en methoden voor de dagelijkse zakelijke praktijk. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt om de relevante NLP- structuren aan te reiken. Deze training wordt nu voor de vierde keer georganiseerd en elke keer met deelname van leiders, topmanagers en executives van het hoogste niveau. Uit de industrie, telecom en overheid. Op aanvraag is de positieve reactie van Bureau Adviseurs, de groep interim-managers van Rijskwaterstaat, beschikbaar.
Het vermogen om verandering van gedrag, emoties en de eigen toekomst te bewerkstelligen op persoonlijk-, team- en organisatie niveau verrijkt uw positie en handelen.
In deze opleiding van vier dagen worden de belangrijkste achtergronden en methodieken van de NLP behandeld aan de hand van de dagelijkse zakelijke praktijk. De successen, uitdagingen en toepassingen in de eigen organisatie en het eigen functioneren staan in deze opleiding centraal. Tijdens deze vier dagen komen de volgende vier thema’s aan bod zoals die ontwikkeld zijn door Michel la Poutre en Joost van der Leij:
Thema 1 – IK
Communicatie en leiderschap begint met regie houden op uw eigen emoties. Mensen voelen aan hoe u zich voelt. Door bewust om te gaan met uw eigen gevoel, stuurt u mensen niet alleen aan met uw plannen, woorden en daden, maar ook met uw eigen emotie. Dat laatste is de krachtigste manier om een ander daadwerkelijk te raken. Kortom, The Executive Program begint met u zelf: grip op emoties, hoe bestuurt u de software van uw brein het meest effectief. Aan de hand van de Big Five Persoonlijkheidsleer gaat u ontdekken wat voor soort brein u heeft. Het gevolg is dat u precies weet hoe u uzelf in voor het moment precies de goede state kan brengen. Bijkomend voordeel is dat u beter kan omgaan met stress, beter communiceert en betere beslissingen kan nemen wanneer u goed omgaat met uw eigen gevoel.
  Thema 2 – JIJ
Vaak wordt gedacht dat woorden relatief weinig effect hebben, maar dat is slechts het gevolg van het feit dat de meeste mensen ineffectieve taalpatronen gebruiken. Binnen The Executive Program wordt u getraind om veel effectievere hypnotische taalpatronen te gebruiken. Uw persoonlijke effectiviteit binnen één op één gesprekken, in groepen of bij een kleine en grote presentatie wordt hierdoor sterk vergroot. Minstens zo belangrijk is dat uw onbewustzijn getraind wordt om negatieve suggesties van andere naast zich neer te leggen en u te alerteren indien er gepoogd wordt u onheus te beïnvloeden. Omdat communiceren grotendeels onbewust gaat, is het van groot belang dat u niet alleen bewust leert hoe deze taalpatronen functioneren, maar ook dat uw onbewustzijn wordt getraind om ze automatisch goed te gebruiken en te detecteren.
     
Thema 3 – WIJ
Tijd is een van de belangrijkste concepten waar wij mensen mee leven. Met The Executive Program leert u hoe u de manier waarop mensen met tijd omgaan kan gebruiken om slechte strategieën op te sporen, binnen een team bewust te maken en te verbeteren. Andersom leert u ook excellente strategieën van het ene team op te sporen, inzichtelijk te maken en over te zetten naar een ander team. U leert hoe u aan de hand van het vertellen van metaforische verhalen u deze strategische verbeteringen in het onbewustzijn van uw team kan installerenVoor de organisatie is het van belang dat de neuzen een en dezelfde kant op blijven staan en de zich steeds aanpast aan de eisen van de werkomgeving. Daarvoor zijn drie zaken nodig. Naast het vermogen om mensen te kunnen leiden dagelijks en bij een verandering, heeft U zowel visie nodig als een kernemotie en kernwaarden waar de organisatie voor staat. Bij The Executive Program leert u hoe de manier waarop ons brein omgaat met tijd kan gebruiken voor het ontwikkelen van een lange termijn visie en de daarvan afgeleide kortere termijn doelen en plannen. Belangrijker nog is dat u leert hoe u ervoor kunt zorgen dat deze visie binnen de organisatie gedeeld wordt. U leert hoe u dit combineert met het uitdragen van de kernemotie en kernwaarden van de organisatie waardoor de boodschap dubbel en dwars bij de gehele organisatie en zijn werkomgeving binnenkomt.
  Thema 4 – ZIJ
Nu het er alle schijn van heeft dat de ecomomie de komende tien jaar zal blijven door modderen, wordt het steeds belangrijker dat alle lagen van de organisatie in staat zijn om de organisatie te verkopen. Voor een goed verlopend verkoopsproces zijn branding en marketing cruciaal, maar vaak is het zo dat een executive te maken heeft met een reeds vastgesteld beleid ten aanzien van branding en marketing. Toch zijn er dan nog twee aspecten van het verkoopproces waar u wel direct invloed op heeft. Het eerste is personal branding. Naast het brand van de organisatie, maakt ook u persoonlijk indruk op de mensen binnen en buiten de organisatie. Wanneer u met personal branding u zelf krachtig neer zet, zorgt dat voor meer charisma, leiderschap en overtuigingskracht. Voor een groot deel wordt het verkoopproces bepaalt door de persoonlijke relaties van alle betrokkenen. Met personal branding zorgt u ervoor dat u die relatie centraal stelt en optimaliseert.Naast personal branding zijn er ook een aantal concrete verkooptechnieken die het verkoopproces vergemakkelijken. Het vermogen om de ander in een stemming te krijgen om te gaan kopen. Het presenteren van alle relevante informatie om de koop te sluiten. Het daadwerkelijk sluiten van de koop. Omgaan met bezwaren. En tenslotte, het verlenen van optimale kwaliteit en service zodat de ene opdracht automatisch al naar de volgende opdracht leidt.
Authentiek leiderschap, effectief communiceren en handelen versterken uw meerwaarde in de organisatie.• makkelijker contact te maken met anderen en uzelf;
• gemakkelijk en natuurlijk ‘in flow’ kunnen zijn;
• doorbreken van negatieve patronen in uzelf en bij anderen: vrijmaken van menselijk potentieel;
• inzicht in drijfveren van uzelf en anderen: de hefbomen bij positieve beïnvloeding;
• bewust te zijn van sturing achter gedrag en communicatie;
• meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw eigen successen en die van anderen te begeleiden;
• inzicht in menselijke interacties en patronen in teams en organisaties;
• omzetten van energieverlies naar focus, eigen kracht en charisma;
• krachtige vermogens ontwikkelen om verbinding te creëren en te inspireren;
• integratie van uw gedrag met uw diepste missie, waarden en overtuigingen; versnellen van uw persoonlijke en professionele groei.
Data eerst volgende keeer
Rekeninghoudend met uw drukke agenda zijn de data:Donderdag 8 mei 2014
Vrijdag 9 mei 2014
Zaterdag 10 mei 2014
Zondag 11 mei 2014
Tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Einde programma 17.00 uur.
Locatie
Centrum de Roos
Parkzaal
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tarief
€ 1195,- euro ex. btw, inclusief materialen, koffie/thee en lunch.
NLP Master Trainer Joost van der Leij
De eerst Nederlandse NLP Kring Master Trainer en de persoon die in het Nederlands taalgebied het meeste van NLP af weet. Met zijn achtergrond als filosoof heeft Joost van der Leij eigen ondersteunende methodieken ontwikkeld zoals Het Neurogram® en Neurosofie®. Met meer dan tien gepubliceerde boeken over NLP is er geen grotere NLP expert in Nederland dan Joost van der Leij. Voordat Joost van der Leij met NLP aan de slag ging heeft hij enkele jaren les gegeven op de faculteit Wijsbegeerte voordat hij het bedrijfsleven ingegaan is met eerst een eigen afdeling (the Software Factory) binnen Pink Roccade en later zijn eigen automatiseringsbedrijf. Hij werkt als trainer voor Fortune 500 bedrijven en coacht directieleden om goed re leren omgaan met stress en problemen.
Business coach & boardroom consultant Michel la Poutre
Michel la Poutre is een zeer ervaren interim manager, gespecialiseerd in het realiseren van reorganisaties, strategische heroriëntaties en andere vormen van verandering. Zijn ervaringen op het vlak van (verander)management en leiderschapsontwikkeling heeft hij vastgelegd in het boek ‘onbeperkt veranderen’. Daarnaast is hij professioneel (team)coach. Michel is als gecertificeerd coach aangesloten bij European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Ook is hij een door de Society of NLP gecertificeerd Coach en NLP Master Practitioner. Michel heeft in de afgelopen twintig jaar veel ervaring op gedaan bij diverse bedrijven. Hij werkt als verandermanager, consultant of (executive) coach voor Nederlandse Fortune 500 bedrijven, maar ook voor kleinere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met gerenommeerde consultancy bureaus.

Michel la Poutre

 

Michel la Poutre

Michel la Poutre

Michel La Poutre (1961) is een expert in het begeleiden van intensieve en uitdagende veranderprocessen. Hij heeft veel ervaring met het veranderen van organisaties, werkprocessen en ICT, maar ook met reorganisaties, professionalisering en cultuurtrajecten. Vaak wordt hij ingeschakeld als het gaat om mensen mee te nemen in een verandering, als change- of transitie manager of als coach. Hij heeft veel ervaring met de benodigde HR processen van in, door en uitstroom. Vaak is hij actief in de rol van adviseur of project- of programma leider, maar even vaak coacht en begeleid hij mensen bij een verandering in hun werkpakket of hun loopbaan. Ook is hij een zeer ervaren en succesvolle teamcoach en trainer. Daarnaast fungeert hij als executive coach voor een aantal topmensen.

Recentelijk was hij change manager naast de directie in 2012 bij een Nederlands onderdeel van de Duitse Multinational Thyssen Krupp (waardering een 8 ). En recentelijk heeft hij succesvol gewerkt als teamcoach/ change manager bij de Nederlandse Spoorwegen. Soms is hij ook actief in de rol van adviseur bij een grote verandering of in de rol van (inhouse) loopbaan of verandercoach.

Hij heeft grote trajecten in de vorm van programma’s en projecten geleid en veel ervaring tot op het allerhoogste niveau bij het Rijk, de Gemeente Rotterdam, maar ook in het bedrijfsleven bij NS, The Greenery, APM Terminals, SHELL, Tempo Team.

Hij coacht hij al ruim twintig jaar (top)managers, ook op . Hij was o.a. een van de executive coaches van SHELL, waarbij hij zich concentreerde op de top van SHELL. Hij put daarbij uit een rijke ervaring aan lijn- en project management bij onder meer Fortune 500 bedrijven en de overheid. Met een ruime internationale en nationale ervaring in het werkveld van het Rijk , maar ook o.a. SHELL, the Greenery, ThyssenKrupp, ABN-AMRO, Essent, Tempo Team, de NS, de Kamer van Koophandel Den Haag en de Gemeente Rotterdam.

Naast zijn werk voor leiders van organisaties en units is hij regelmatig (inhouse) coach voor medewerkers, waarbij hij coacht op professionalisering, loopbaan en persoonlijke veranderdoelen van een groep medewerkers, vaak tijdens ingrijpende veranderprocessen zoals grote reorganisaties.

Persoonlijke kenmerken:

 • Authentiek, betrokken en enthousiast.
 • Inspirerend, ondernemend en resultaatgericht.
 • Invoelend, ’to-the-point’ en doortastend.
 • Komt snel tot de essentie.
 • Strategisch, tactisch en praktisch.
 • Flexibele geest, oplossingsgericht en vindingrijk.

Kracht: 

 • Veelzijdig ervaringsdeskundig; grote en kleine organisaties, privaat en publiek, pure operatie en beleidsmatige omgevingen.
 • Ziet snel patronen en bedoeling van mensen, teams en organisaties.
 • Oplossingsgericht zoeken naar ‘de juiste mensen op de juiste plek’ en ‘doen wat werkt’ is zijn passie.
 • Bij grote verandertrajecten ‘leert hij mensen vissen’, hij zet aan tot eigenaarschap, zelfsturing en autonomie vanuit zelfinzicht.
 • Praktijkgericht en thuis in de wereld van de grote bedrijven met een private en met een publieke achtergrond, met veel kennis en know-how op het gebied van (project en programma) management, talentmanagement, lean, change en leiderschaps ontwikkeling.
 • ‘Confronteert en coacht krachtig en positief’.

Kortom: 

De unieke combinatie van een programma manager, transitie en verander expert, topcoach, trainer en tijdelijk leider. Snel en efficiënt in staat om elke rol te spelen die nodig is bij een grote verandering.

 • Studeerde Economie (BSc) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Studeerde bedrijfskunde (MSc) aan de Rotterdam School of Management en “Institut Superieur des Affaires” in Parijs); werkte een jaar als stagiaire bij de Europese Commissie.
 • Is gecertificeerd coach en trainer in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) bij het Institute of Unconventional Wisdom.
 • Is Senior Practitioner bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO), de Nederlandse tak van de European Mentoring en Coaching Council.
 • Is auteur van het managementboek ‘Onbeperkt Veranderen’ (2011).
Change, transitie of transformatie of tijdelijk manager, board room consultant en executive , team - en loopbaan coach
The Hague Area, Netherlands | Professional Training & Coaching
Samenvatting
Bereikt uw organisatie, uw team of uzelf niet wat u wilt bereiken? Heeft u hulp nodig om uw organisatie, uw teams en uw medewerkers veel beter te laten presteren. Laat mij u helpen doelen en resultaten te bereiken die u zelf tot nu toe voor onmogelijk hebt gehouden!

Inzetbaar als (interim) manager: voor uw project of programma of een team, afdeling of organisatie.
Consultant: boardroom en afdelingen
Coach: executive, persoonlijk, team en loopbaan.
Trainer and facilitator: team trainer, management van verandering, andere management vaardigheden en leiderschap.

Ik werk op individueel, team-, afdeling of organisatieniveau. Maak met u razendsnelle en scherpe analyses en oplossingen die werken. Uw verbeter trajecten, reorganisaties, cultuur trajecten, fusies, ICT implementaties zijn bij mij in vertrouwde handen. Ik bepaal met u een heldere richting en routekaart. En ik zorg dat uw mensen leren vissen. Kijk eens bij mijn aanbevelingen hoe mensen mij ervaren.

Kenismaken? Bel mij op 06-54626093

Designing, coaching and achieving sustainable change results for individuals, teams, projects/programmes and organizations

Extensive track record as change/ interim manager, (executive) coach and trainer.
Broad experience and successfull track record working for government (international, national and local level) and a broad range of companies (including Fortune 500 companies). ; Qualified as a Senior Practitioner for NOBCO/ , The Dutch branch of the European Association for Professional Coaches (EMCC). Business NLP trainer and coach.
In recent years I worked on assignments for ThyssenKrupp, The Greenery, SHELL, Tempo team/ Randstad Group and the Dutch Railways. In the public domain I worked for the Dutch Government, and the Ministry of Transport, Foreign and Economic Affairs (and nearly all other Dutch ministries) as well as the Chambre of Commerce Den Haag and the Municipality of Rotterdam.

Available for international assigsments, call me on +31.6.54626093
Ervaring
Team coach en manager verbeter traject (2013 - Huidig)
Nederlandse Spoorwegen
Privately Held, 10,001+ employees, Transportation/Trucking/Railroad
Team coach bij een verbeter slag van een afdeling bij IT Operations van NS Reizigers. Excellente resultaten in korte tijd bereikt.
Coach. trainer leiderschapsteam, manager samen slimmer werken programma (2012 - Huidig)
ThyssenKrupp
Professional Training & Coaching
Coach en adviseur van het management
Loopbaanbegeleider, trainer en adviseur (2012 - Huidig)
Kamer van Koophandel
Government Agency, 1001-5000 employees, Government Administration
Coach en loopbaanbegeleider bij een ingrijpende reorganisatie; management trainer rond het veranderproces en adviseur van de algemeen directeur.
Coach, facilitator, adviseur and trainer (2001 - Huidig)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Professional Training & Coaching
Individual and team coaching, consultant and management trainer and facilitator of workshops
Eigenaar (1991 - Huidig)
Bureau Lapoutre
Professional Training & Coaching
Specialised in coaching and change management, often in the role of change coach, team coach and/or personal coach.
With my interim management and consultancy background, I am working on the organisational, team and personal levels for organisation that want to change their strategy, organisational scripts, business processes and/or culture
Coach OV Chipkaart team (2010 - 2013)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Government Agency, 10,001+ employees, Government Administration
Team en beleidscoach, betrokken bij teamontwikkeling en organisatieontwikkeling
Extern adviseur (2011 - 2012)
TriviumLindenhof
Nonprofit, Mental Health Care
Advies en begeleiding bij een ingrijpend transitieproces
Change manager (2010 - 2011)
The Greenery
Privately Held, Food Production
Manager van een groot veranderprogramma Slimmer & Beter, in de rol van (ad interim) verandermanager via Berenschot International. Verandering richt zich op strategie implementatie, organisatieverbetering en het invoeren van SAP
Interim manager (2010 - 2011)
Berenschot
Privately Held, Management Consulting
De change manager opdracht voor The Greenery loopt via Berenschot
Inhouse coach (2009 - 2011)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Public Company, 5001-10,000 employees, Public Policy
Inhouse coach/trainer, coacht managementteams en individuen en spiegelt op effectieve verandering van de organisatie als geheel
Coach bij rijksprogramma Sneller & Beter (2009 - 2010)
ministerie van Verkeer en Waterstaat
Government Agency, Government Administration
Coach van de projectdirectie Sneller & Beter van de ministeries van V&W en VROM. Coaching van het team, gericht op de strategie en het halen van resultaten van het project; klankbord voor managementvraagstukken en voor individuele vraagstukken van de medewerkers
Business coach and change manager (2007 - 2009)
Gemeente Rotterdam
Government Agency, Government Administration
Facilitating a major change process at Sociale Zaken en Werkgelegenheid of the Gemeente Rotterdam
Trainer/ facilitator (2006 - 2008)
SER, Sociaal-Economische Raad
Professional Training & Coaching
Faciltating workshops and providing training on personal, team and organizational effectiveness
Coach, trainer and strategy consultant on change (2001 - 2008)
Ministry of Transport, Public Works and Watermanagement
Government Agency, Government Administration
Individual coach/trainer for > 200 individual employees and managers
Coach/Trainer on organizational and team effectiveness for > 10 teams and departments
Executive coaching for a number of important strategic processes
interimmanager/ adviseur/ coach (2005 - 2008)
National retail board/ hoofdbedrijfschap detailhandel
Privately Held, 51-200 employees, Retail
Advisering bij organisatieverandering en strategievorming, leiden van werkconferenties, interim management bij de afdeling die zorgt voor registratie van en heffing bij ondernemers, coach
Consultant and interim manager (1998 - 2000)
Boer & Croon
Management Consulting
Senior consultant and interim manager
Senior Consultant (1987 - 1992)
DCE Consultants
Professional Training & Coaching
consultant and interim professional
Vaardigheden en deskundigheid

Change Leadership, Change Management, Executive Coaching, Coaching, Volleyball, NLP, Interim Management, Career Development Coaching, Business Strategy, Lean Transformation, MBTI Certified, Program Management, Project Management, Enneagram, French, German, New Business Development, Business Process Improvement, HR Policies, HR Consulting, Presentation Coaching, Government, Strategy, Management, Training, Operations Management, Personnel Management, ICT, MBTI, Personal Coaching

Talen
 • Engels
 • Duits
 • Frans
Onderwijs / Algemeen onderwijs
RSM Erasmus University (1983 - 1987)
MSC, Business Administration
Erasmus Universiteit Rotterdam (1983 - 1986)
Bachelor's degree, Economics
Activiteiten en verenigingen: Exchange Programme Institut Superieur des Affaires, Paris Leading the introductory programmes for new students eureka
Aanbevelingen
Michel heeft mij laten zien hoe je met bepaalde emoties kan omgaan en deze in positieve energie kan omzetten. Met name mijn mindset heeft daardoor een enorme positieve wending gegeven. En ik weet zeker dat daardoor ook positieve ontwikkelingen mijn kant zijn uitgegaan. Dank je wel daarvoor Michel.
Michel is een man die vertrouwen weet te winnen en zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen. Zijn rustige uitstraling werkt aanstekelijk. Zowel als persoonlijk coach als groepscoach is Michel een man die op een prettige en professionele wijze tot resultaat komt.
Ik ken Michel als facilitator voor teamtraining. In de sessie die hij heeft begeleid zat zijn toegevoegde waarde in de aandacht voor de deelnemers, waardoor het juiste startpunt werd gecreëerd en de deelnemers zich kwetsbaar durfden op te stellen. Daarbij is hij resultaatgericht en heeft een goed oor voor wat zijn opdrachtgever zoekt. De energie die het team in de bijeenkomst stopte ‘betaalde’ zich daardoor meer dan terug.
Michel is als een wervelwind binnengewaaid en heeft in korte tijd een goede teamscan gemaakt mbv MBTI profielen. Hierdoor is snel inzichtelijk gemaakt waar we als team staan, waar de individuele krachten zitten en hoe we die nu gezamenlijk kunnen inzetten voor betere teamresultaten.
Stevig confronterend, goed coachend en opbouwend in zijn bewoording creeert hij beweging in het team vrij en richt die naar focus en nieuwe processen. Michel, dank voor je gedegen en persoonlijke inzet.
Ik heb Michel leren kennen als een vakkundige trainer in een management training. Hij weet op een professionele manier de pijnpunten boven water te halen in het functioneren van een groep en ieders rol daarin. Hij weet bovendien met respect voor iedere deelnemer een goede terugkoppeling te geven op goede en mindere goede zaken.
Michel Lapoutre is voor mij een zeer integere, deskundige coach en gesprekspartner geweest die het vermogen heeft om in korte tijd tot de kern te komen.
Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren.
Ik heb een loopbaancoachingstraject gevolgd bij Michel en dit naar alle tevredenheid! Michel is pro-actief en enthousiast, heeft een enorme mensenkennis en is mede hierdoor in staat om op korte termijn, samen met jou als klant, een goed plan van aanpak te maken en je daarmee prima op weg te helpen jezelf (beter) te profileren.
Michel is a great coach. He is kind and firm at the same time.
He asks the right questions and encouraged me to find the answers myself. Michel helped me to take a little distance from myself to see better what I really need in a job. That was necessary because the organisation I worked for was in transition with consequences for my tasks and my job. I recommend Michel to everyone who needs a little help to make a next step.
Michel houdt je niet alleen een spiegel voor maar hij traint je ook, hij leert je beter communcieren zodat je beter/sneller je persoonlijke doelen kunt bereiken. Ik heb in dat opzicht veel van hem geleerd en aan hem gehad!
Michel la Poutre, wat een persoonlijkheid ! Zijn grote kracht is dat hij vanuit jouw persoonlijke situatie en drijfveren begeleiding geeft. Inzicht in competenties, kracht en uitdagingen en dit op een bijzonder integere en stimulerende manier, zonder dat je jezelf verliest of het gevoel hebt iets opgelegd te krijgen. Na een sessie met Michel kijk je enthousiast in je eigen spiegel, maar krijg je ook inzicht in de spiegel van een ander.
Energiek, enthousiast, motiverend.
Michel heeft voor onze organisatie een 'teambuilding' gefaciliteerd als start van een zeer ambitieus SAP vernieuwingsproject. Knap was zijn vermogen om in één groep aansluiting te vinden bij de teamleden uit verschillende projectlagen, van applicatiebeheerder tot aan project-, en programma-manager, hij wist ze allen betrokken te houden, bij de les te houden en aansluiting bij elkaar te laten vinden. Van een sceptische houding tegen 'dit soort' sessies bij de start van de dag bracht bij de teamleden naar het inzicht dat het een nuttige dag was met toegevoegde waarde voor een goede samenwerking binnen het team.
Ook wist Michel in een zeer kort tijdsbestek (qua voorbereiding) een passend en leuk dagprogramma neer te zetten, aansluitend bij onze wensen en doelen met een overtuigend resultaat.
Kortom een erg fijne samenwerking, waarbij ik Michel heb leren kennen als een betrokken, enthousiaste, snel schakelende persoon die met veel persoonlijke aandacht een teambuilding voorbereid en leidt.
Ik heb Michel leren kennen als een coach die vragen durft te stellen. Zijn energie en drive zijn van grote betekenis geweest bij een belangrijke reorganisatie. Dit was de begin van het veranderingsproces bij TriviumLindenhof. Zijn drive, empowerment en de wil om tot succes te komen zullen me altijd bijblijven
Michel laat het eigenaarschap van de verandering bij de medewerkers zelf. Maatwerk naar de mens start met wederzijdse acceptatie.

De organisatie als geheel wordt uitstekend geassisteerd bij het veranderen. Hij zet druk daar waar nodig, resultaten volgen.
Kent naast de verandering ook de business en project activiteiten.

Hij is iemand die het kan en doet. Ik werk in toekomst graag weer met Michel.
Zoekt u een creatieve regelaar/denker, die ook echt zorgt dat het goed komt, dan bent u bij Michel aan het goede adres.
Ik heb in 2008 een individueel coachingstraject bij Michel gevolgd en hem leren kennen als een deskundige, inspirerende, integere en sympathieke/enthousiaste coach. Michel weet snel een open en veilige sfeer te creëren, waarbinnen verkenning van de eigen talenten, beperkingen, persoonlijke effectiviteit, loopbaanwaarden, wensen, kansen en mogelijkheden een stimulerend proces wordt. Verkregen inzichten hebben ervoor gezorgd dat ik een andere koers ben gaan varen en nu meer vanuit mijn eigen flow handel.
Michel is een executive coach die zelf veel kennis en ervaring meebrengt met management, beleid en veranderen.
Hij is een coach waar ik graag mee werk. Met zijn kwaliteiten als coach en topadviseur, heeft hij een bijzondere op NLP gebaseerde methode ontwikkeld om met je mee te filmen. En dat benut ik nu zelf om mijn externe beleid, mijn team en de individuen gerichter positief te beïnvloeden.
Daarnaast heb ik met zijn methoden meer flexibiliteit ontwikkeld om om te gaan met de verschillende uitdagingen in mijn werk. Ik zou hem aanbevelen.
Michel heeft in korte tijd een scherpe analyse en een plan gemaakt dat het team vooruit heeft geholpen. Zeer resultaatgerichte teamcoach, verbindt zich met de doelen van zijn klant.
Michel was a warm and inspirating person to work with. In hard times he showed the light and helped us moving on to our teamtarget.

Thank you for your support in our SAP Benelux project
Michel is een coach met uitzonderlijk persoonlijk gewicht: hij laat je zien waar je de inzichten kan vinden. Hij heeft een energetisch sterke inslag. Daarnaast blijft hij doelgericht en een stevige sparring partner.
Als interimmanager valt Michel op door zijn heldere en snelle analyses, zijn vermogen verandering te bewerkstelligen en flow en energie in de organisatie te brengen. Een breed onderlegde en deskundig adviseur, creatieve en betrokken coach, die ik van harte kan aanbevelen.
Ik heb Michel bij twee verandertrajecten leren kennen als een bevlogen en resultaatgerichte interim Verandermanager in mijn team. Hij is in staat mensen, processen en systemen zo aan elkaar te koppelen dat de veranderprocessen waar ik voor stond als programma manager vlotter en beter tot stand kwamen. Hij is daarnaast een excellente coach en trainer op het vlak van strategie, verander management en organisatie- , team en persoonlijke effectiviteit. Naast een top professional is hij een open en prettig mens om mee te werken.
Michel is een professionele en charismatisch coach en sterk in analyseren. Hij heeft zeer snel door waar de schoen wringt. Zijn aanpak is prettig confronterend en bereikt daarmee snel aansprekende resultaten. Op basis van zijn onafhankelijkheid en overzicht komt hij met heldere en creative adviezen.
Ik heb Michel leren kennen als een heel prettig en open persoon èn als een zeer goede en ervaren coach. Hij heeft mij niet alleen uitstekend geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn loopbaanwensen en -verwachtingen, maar ook in de waarde die ik toeken aan een goede balans tussen werk en privé.
Michel is a dedicated transformation manager, working on a people management basis. He has a sharp eye for social and cultural aspects of change management, combined with economical insight and skills.
Michel is in staat op de verschillende niveaus met een passende intervemtie te komen. Zijn begeleiding hierbij zorgt voor een open en constructieve houding van betrokkenen. Dit heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan de vorming van een groep als business unit.

Luisteren, herkenning van het groepsproces, een grote ervaring, oprechtheid en de nodige lef maken Michel een zeer geschikte change manager, die coachend het team naar een nieuwe situatie begeleid.
Ik heb onder begeleiding van Michel een coaching-traject gedaan. Michel heeft mij op een prima manier begeleid, down-to-earth coaching (geen zweverig chaka-gedoe) en pragmatische, interessante en soms confronterende feed-back op praktijk-casussen, begeleid met theoretische achtergronden. Eyeopener, zeker in het plaatsen van mijn eigen talenten en capaciteiten in relatie tot het team waaraan ik leiding geef. Thanks !!
Michel is a great coach. He awakens you from the daily routine of work and helps to create your own ideal future perspective and, more importantly, the road to get there. Very inspiring!
Michel is een warme, enthousiaste en zeer kundige begeleider van groepen en individuen. Hij biedt ruimte en veiligheid, en weet mensen op een aanstekelijk positieve manier te stimuleren om het veranderproces aan te gaan. Warm aanbevolen!
Michel can deliver very effectively as a coach in individual relationships and in a team setting. He has the right combination of theory and practical solutions. He gains instant interest and credibility due to his business mindset combined with positive mindset and excellent coaching skills and toolbox.
Michael is a dedicated coach with a strong focus to make you aware of your drives and constraints and for organisations how to improve. Feedback from clients referred to Michael is very possitive. In empowerement of our clients we find our common ground.
Jan Floris Holsteijn
www.qisolute.nl
Michel is een stimulerende coach die helpt voor duidelijke resultaten te gaan. Zowel individueel als met teams. Het is zijn keus om altijd positief te blijven, en dat straalt hij af op anderen. Een praatje met Michel en je gaat er weer voor!
Michel is een sympathieke gesprekspartner en een waardevolle coach.

Hij tast namelijk zeer snel en op een plezierige, mensgerichte manier af wat de coachbehoefte is en geeft aansluitend daarop gerichte adviezen waar je direct mee aan de slag kan. De resulaten van zijn coachwerk zijn daarmee heel snel zichtbaar.
Michel is a personable coach with a good balance between individual and concern goals.
Michel doorziet situaties snel en biedt met effectieve interventies snel zichtbare verandering en verbetering. Een mooie combinatie tussen ratio en gevoel is wat ik bij Michel zie en ervaar. Hij krijgt mensen, zowel individueel als binnen organisaties, snel in beweging op een pad met kansen en oplossingen. Dit doet Michel door hen met name naar eigen kwaliteiten en kansen te laten kijken. Michel is een integere en authentieke collega waar ik heel graag mee samenwerk!
The sessions i had with Michel were an eye opener for me, my career path has changed because of him helping me to recognize my possiblilities.
Michel is a sharp, focused and personable coach and change consultant that achieves results for the long run.
Michel is een professionele coach die zeer snel doorheeft waar ergens de schoen wringt. Hij pakt op een prettig confronterende wijze door en bereikt snel aansprekende resultaten. Hij heeft een sterk analyserende kijk op organisaties. Op basis van zijn overview komt hij met heldere en creative adviezen.
Ik heb Michel leren kennen als een bekwame rustige coach. Die doortastend te werk kan gaan. Heb veel aan zijn tips gehad en heb deze kunnen gebruiken om meer richting te geven aan mijn toekomstvisies. Kan Michel aan iedereen aanraden....
Ik heb met Michel kennis gemaakt bij het ministerie van VenW waar hij veel individuele coachingstrajecten met medewerkers deed. Daarna heb ik hem twee keer ingehuurd. Hij heeft twee keer teambuildingsessies begeleidt van MT's waar mensen elkaar nog niet of nauwelijks kenden en moesten gaan samenwerken met een behoorlijke veranderopdracht. Hij heeft dat twee keer uitstekend begeleid. Ik ben met name gecharmeerd van de persoonlijke aanpak van Michel. hij heeft geen standaard format maar bepaald echt op input en gerelateerd aan de vraag en situatie hoe hij de training inricht. Daarnaast werkt hij resultaatgericht zodat het niet alleen bij praten blijft. Beide sessies hebben een werkbaar programma opgeleverd.
I felt very encouraged by Michel's personal touch and integrity. Rather than advice me, Michel helped me see my personal drive and motivation more clearly.
Michel is snel, slim en heeft vooral oog voor de mens in de organisatie. Het was een feest om met hem samen een MT-sessie te begeleiden. Hij heeft veel oog voor het proces en voor het empoweren van mensen.
Michel is een zeer fijne, scherpe en betrouwbare coach. Hij weet met diverse technieken en open gesprekken snel tot de kern te komen. Ik heb veel aan Michel gehad zowel op het vakinhoudelijke gebied als ook op persoonlijk gebied.
Michel is een betrokken en bevlogen coach, die op maat het ontwikkelingstraject biedt dat bij je past. In gesprekken weet hij de vinger op de goede plek te leggen en zorgt hij dat je altijd gemotiveerd weer de deur uitgaat.
private private
In the period I've worked with Michel I have seen a dedicated man, with clear communicative skills and persistence to succeed. The way Michel organised the communication in the project and supported the project people was excellent. He definitely took part in the project's success.
Gedurende de anderhalf jaar dat ik samen met Michel La Poutre vorm heb mogen geven aan een complex verandertraject binnen een grote organisatie, heb ik Michel leren kennen als een mensenmens met oog voor resultaat en de kortste weg daar naar toe. Michel weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren, waarbij weerstand benoemd en omgebogen wordt. Een mooi resultaat, een mooie tijd.
Morgen weer !
When dark clouds are gathering over a project, Michel makes you see the rays of sunlight. Michel excels in motivating both individuals and groups.
Michel is met recht een coach. Groepssessies, brainstorms onder zijn 'leiding' verlopen uiterst prettig. Hij laat het team het werk doen, maar stuurt naar beter resultaat. Soms met een trucje, vaak met een lach, altijd met goed gevolg!
Michel is a inspiring person, a driven professional challenged to get the best out of people. He has a lot of experience on the social skills needed for good management. He doesn’t avoid confronting people with their personal weakness, but always with the objective to strengthen the skills. Apart of this Michel is a warm, pleasant guy to go along with.
Michel is an excellent coach who does add significant value.
In zijn teamcoaching en in individuele gesprekken is Michel binnen heel korte tijd vertrouwenwekkend. Hij is empathisch. Hij laat het proces niet alleen bij de groep of het individu, maar heeft een meewerkende, 'hands on' aanpak: samen op zoek naar resultaten. Waar hij in zijn netwerk verbindingen ziet, brengt hij - indien gewenst - graag in contact.
Met Michel haal je iemand in huis die goed kan luisteren en analyseren. Hij komt in eerste instantie rustig en bescheiden over, maar je merkt al snel dat hij een schat aan ervaring meebrengt (en inbrengt).
Ik maakte hem o.a. mee als organisator van een zogenoemde 'hei-sessie'. Daar heb ik er in de loop der jaren veel van gehad. Degene die hij leidde was de beste, mede dankzij de aantrekkelijke werkvormen. Ten slotte - niet onbelangrijk - Michel is gewoon plezierig gezelschap.
Excellent people skills, great coach, large network.
Michel is a people oriented manager. A friendly and symphatic couterpart on senior and executive level. Has knowledge managing processes in organisations ranging from small business to large government organisations.
Michel is a great business strategist and business coach who does not loose sight of the human element and the underlaying motives of people. He unites people whilst keeping an eye on the overall project/company goals. I really liked working with him.